Zorgnetwerk Noord wordt Zorgcoöperatie Noord

Welkom op de website van Zorgcoöperatie Noord, de opvolger van Zorgnetwerk Noord.

De vereniging Zorgnetwerk Noord (ZNN) is per 1 maart beëindigd. Dit is besloten omdat per 1 juli 2013 Zorgcoöperatie Noord is opgericht. De coöperatie zal, namens haar leden, contacten onderhouden met gemeenten, zorgkantoren, ziektekostenverzekeraars en andere zorgaanbieders. Ook zal de coöperatie aanbesteden bij de gemeenten en in de toekomst proberen contracten te verkrijgen bij ziektekostenverzekeraars. Daarnaast zal zij alle administratieve afhandeling m.b.t. het leveren van zorg voor haar rekening nemen.

De coöperatie zal voor haar leden allerlei diensten inkopen (zoals BHV cursussen, ict diensten e.d.). De leden zullen onderling diensten aan elkaar leveren en elkaar aanvullen om gezamenlijk een zeer compleet pakket zorg en diensten te kunnen leveren aan de gemeenten en haar burgers. Wij nodigen u uit om verder te kijken op onze website.

Print Friendly, PDF & Email