Zorg Algemeen

De aangesloten zorgondernemers bij Zorgcoöperatie Noord leveren een uitgebreid palet aan hulp- en dienstverlening in de verschillende regio’s van Friesland. Dit doen ze vraaggestuurd, dus uitgaand van de hulpvraag en behoeften van de klant. Daarnaast kijken ze graag naar mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering van de geleverde diensten. Als een vorm van hulp of een dienst niet bestaat dan wordt deze gewoon bedacht!

Inzet Vrijwilligers, Stagiaires en Mantelzorgers
De aangesloten zorgondernemers  hebben goede ervaringen met de inzet van vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers. Medewekers en ondernemers zijn er op gericht om het eigen netwerk en de eigen kracht van klanten te versterken en onderhouden. Er is binnen de coöperatie aandacht voor Eigen Regie.

Print Friendly, PDF & Email