Zorg Algemeen

De aangesloten ondernemers van Zorgcoöperatie Noord leveren een uitgebreid palet aan hulp- en dienstverleningsproducten in de verschillende regio’s van Friesland. Dit doen wij vraaggestuurd, dus uitgaand van de hulpvraag en behoeften van de klant. Daarnaast kijken wij altijd naar mogelijkheden voor vernieuwing en verbetering van de geleverde producten. Als een vorm van hulp of een dienst niet bestaat dan bedenken we die!

Inzet Vrijwilligers, Stagiaires en Mantelzorgers
De zorgondernemers van ZCN hebben goede ervaringen met de inzet van vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers. Werkers en ondernemers zijn er op gericht om het eigen netwerk en de eigen kracht van klanten te versterken en onderhouden. Er is binnen de coöperatie ook een korte opleiding en specifieke begeleiding ontwikkeld om ze te helpen bij het uitvoeren van hun ondersteunende taken.

Print Friendly, PDF & Email