Jeugdzorg

Alle zorg en diensten worden in het jeugdzorgbereik ingezet. Specifieke mogelijkheden zijn bijvoorbeeld:

 • Ambulante Begeleiding
 • Opvoedingsondersteuning
 • Gezinscoaching
 • Zelfstandigheidstraining
 • Gezinsbehandeling
 • Behandeling Kinder- en Jeugdproblematiek
 • Interventie en Crisishulpverlening bij Gezinsproblematiek
 • Wonen in een gezinshuissetting

Ambulante Begeleiding

Ambulante Begeleiding is een vorm van hulp waarbij een MBO/HBO opgeleide begeleider een tot drie keer in de week contact heeft met een jeugdige, gezin of opvoeder. Er wordt (ortho)pedagogische begeleiding geleverd vanuit een zorgplan, opgesteld met de klant. Hierbij wordt gericht gewerkt aan doelen (bijv. leren overleggen, omgaan met driftbuien van een kind, communicatie tussen ouders/gezinsleden). Het zorgplan wordt opgesteld onder verantwoordelijkheid van een gedragswetenschapper. Er wordt driemaandelijks geëvalueerd.

Opvoedingsondersteuning

Opvoedingsondersteuning richt zich met name op vergroting van pedagogische vaardigheden van ouders en hun onderlinge communicatie. Deze vorm van hulp wordt ingezet als opvoeden moelijk wordt, bijv. als u te maken heeft met een kind met een autisme spectrum stoornis, adhd, of wanneer het gezin onder druk staat door andere redenen.

Gezinscoaching

Gezinscoaching is een module waarbij meerdere malen in de week contact kan zijn met een gezin of leden daarvan. De module wordt ingezet als er sprake is van problemen op meerdere gebieden en er langere tijd ondersteuning en begeleiding nodig is. gezinscoaching wordt geleverd door HBO opgeleide werkers ondersteund door een gedragswetenschapper. Er kan naadloos geschakeld worden tussen behandeling (K&J psychiatrie, psychiatrie, orthopedagogisch) begeleiding en ondersteuning, dat laatste vergaand in samenspraak met het gebiedsgericht team. Bij samenwerking tussen meerdere zorginstanties wordt er gewerkt vanuit een Integraalk Zorgplan dat de behandel- en/of zorgplannen van instellingen verbind. Het integraal zorgplan is een contract tussen het gezin en de zorginstellingen waarbij doelen, interventies en informatie uitwisseling geregeld is en waar iedereen voor getekend heeft.

Zelfstandigheidstraining

Op verschillende locaties in Friesland is het mogelijk om zelfstandigheidstraining te volgen. Een jongere van 17 jaar of ouder kan, wonend in een studio of appartement, werken aan de vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen. Ook omgaan met eigen problematiek wordt in deze module meegenomen. Deze module kan een aantal maanden tot wel anderhalf jaar duren.

Gezinsbehandeling

gezinsbehandeling kan ingezet worden in situaties waarbij opvoedingsproblemen een gezin dusdanig ontwrichten dat het functioneren van één of meerdere gezinsleden in en buiten het gezin ernstig onder druk komt te staan. De onderliggende oorzaken kunnen divers zijn, bijvoorbeeld een psychiatrische aandoening bij een gezinslid (of meerdere gezinsleden) of een (zeer) ernstige gebeurtenis. Bij gezinsbehandeling worden meerdere behandelingsmogelijkheden ingezet door een team mensen uit meerdere deskundigheidsgebieden. Zij kijken samen met het gezin naar alle relevante levensgebieden en naar alle  plekken waar de gezinsleden actief zijn zoals bijvoorbeeld school, werk, sportvereniging, etc.

Behandeling Kinder en Jeugd

Verspreid over Friesland zijn er een aantal centra voor Basis Generalistische (Kinder en Jeugd) Psychiatrie. Ook zijn er diverse samenwerkingsverbanden met specialistische behandelcentra. Via Zorgcoöperatie Noord is er dus altijd een mogelijkheid in de buurt voor Kinder- en Jeugdpsychiatrische behandeling.

Interventie en Crisishulpverlening bij Gezinsproblematiek

Bij Zorgcoöperatie Noord zijn een aantal bedrijven en professionals aangesloten die verschillende vormen van crisisinterventie bij gezins- of jeugdproblemen kunnen leveren. Deze professionals worden ondersteund door een team gedragswetenschappers. Mogelijke interventievormen:

 • 10 gesprekkenmodel (PI Diemen)
 • Families First (PI Diemen)
 • Netwerk Conferentie beslissingsmodel

Daarnaast kunnen wij -samenwerkend met specialisten op het gebied van psychiatrie, verslavings problemen etc.- binnen zeer korte tijd een maatgericht passend aanbod formuleren.

 

Print Friendly, PDF & Email