Behandeling

De huisarts levert behandeling bij “eenvoudiger problemen” en zet hiervoor een Praktijkondersteuner in, een Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige.
Basis ggz instellingen (de vroegere eerstelijns praktijken) leveren behandeling bij ernstiger problematiek en specialistische ggz instellingen leveren behandeling bij complexere en ernstiger problemen. Er is geen strikte scheidslijn tussen opvoedingsproblematiek en kinder- en jeugdproblematiek.  Enkele leden bieden:

  • Diagnostiek
  • Behandeling  Volwassenen
  • Behandeling Kinder- en Jeugd
  • Gezinsbehandeling
  • Interventie en Crisishulpverlening bij Gezinsproblematiek
Print Friendly, PDF & Email