Your Impulse

Postadres Bezoekadres
Postbus 18 9800 AA Zuidhorn Zuidvliet 646 8921 EZ Leeuwarden
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: Eenmanszaak Tel.: 06 242 50 914
KvK.: 60423471 Mail: info@yourimpulse.nl
Contactpers.: mr. Doranne (T.J.M.H.) Janssen

Your Impulse is een kleinschalige zorgonderneming. Your Impulse begeleidt jong volwassenen en volwassenen met AD(H)D en/of ASS (Autisme Spectrum Stoornis). Er wordt gewerkt vanuit de visie dat iedereen de kans moet hebben te participeren in en zich te ontwikkelen binnen het leer- en/of arbeidsproces. Voor jong volwassenen en volwassenen die (willen) studeren en/of werken met een informatieverwerkingsbeperking biedt Your Impulse ondersteuning op alle levensgebieden.
Er wordt gebruik gemaakt van ervaren coaches, een gedragswetenschapper, docent, trainer en jurist.

Your Impulse heeft ruime ervaring binnen non-profitorganisaties en het onderwijs. Zij ondersteunt niet alleen de cliënt met haar/zijn informatieverwerkingsbeperking maar ook de omgeving van de cliënt. Leidinggevenden worden begeleid in het creëren van een goed werkklimaat, het thuisfront in het aanbrengen van een veilige structuur en docenten van het MBO – HBO – WO in het aanscherpen van hun pedagogisch didactisch repertoire. Binnen het onderwijs wordt aansluiting gezocht bij Passend onderwijs (MBO) en studie + handicap (HBO – Universiteit).

Your Impulse maakt voor de begeleiding gebruik van diverse expertises. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. ervaren coaches, een gedragswetenschapper, docenten, trainers en een jurist.

Your Impulse hanteert de volgende methodes/technieken: eclectische methode – oplossingsgerichte coaching – cognitieve gedrags training. Your Impulse werkt daarbij vanuit de presentie gedachte.

Presentie beoefening:

Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie hij/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. (Prof. dr. A.J. (Andries) Baart)

Your Impulse vindt het belangrijk dat de cliënt ten alle tijde zelf de regie behoudt.

Print Friendly, PDF & Email