Yn ‘e Skuorre

Postadres Bezoekadres
Birdaarderstraatweg 133 9101 PK Dokkum Birdaarderstraatweg 133 9101 PK Dokkum
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: V.O.F. Tel.: 0519 293719 of 06 22300163
KvK.: 55075754 Mail: info@zorgboerderijyneskuorre.nl
 Contactpers.: Richard Ludema

Zorgboerderij Yn ‘e Skuorre is een boerderij aan de rand van Dokkum aan een unieke 11-stedenlocatie van de Dokkumer Ee. Wij bieden 5 dagen in de week zorg aan (jong)volwassenen met een (niet aangeboren) verstandelijke beperking, een burn-out of aan mensen die willen re-integreren. Daarnaast is onze zorgboerderij een erkend leerbedrijf wat inhoudt dat leerlingen van praktijkscholen bij ons stage kunnen lopen.

Zorgboerderij Yn ‘e skuorre is een leerbedrijf en staat garant voor leermogelijkheden en deskundige begeleiding van leerlingen. De erkenning is conform de kwaliteitscriteria zoals bedoeld is in de Wet Educatie en Beroepsonderwijs. Kenteq is een bedrijf dat zich bezighoudt met scholing, examinering, leerlingbegeleiding en loopbaanontwikkeling in de technische sector.

Als kennis- en adviescentrum voor technisch vakmanschap richt Kenteq zich op 140 beroepen in de techniek. Wij helpen elke leerling of vakman in zijn loopbaan zichzelf te ontwikkelen op mbo-niveau.Daarvoor bieden we producten en diensten die waarde toevoegen aan het vakmanschap in Nederland.

Wanneer en wat?
Wij bieden van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 begeleiding in verschillende werkzaamheden op de boerderij. Voorbeelden zijn dieren verzorgen, sier, moestuin en gebouwen onderhouden en verrichten wij kleine reparaties aan gereedschappen en machines. Op aanvraag zijn wij op andere locaties werkzaam, altijd rekening houdend met wat de cliënten willen en kunnen.

Het lijkt echter dat alles al ingericht is, maar dat is niet zo. Wij willen samen met de cliënten een praktische werkomgeving opbouwen. Wat is er nu leuker dan met inbreng van de werknemers een eigen plekje te creëren. Een plek waar je je echt thuis voelt omdat je het vanaf het begin hebt meegemaakt en opgebouwd. Een eigen werkplaats bouwen, de zithoek inrichten, de kas opzetten en inzaaien of de tuin een eigen gezicht geven.

In de dagelijkse werkbespreking worden alle vragen, opmerkingen en verzoeken besproken en vervolgens wordt er een plan van aanpak gemaakt.

Voor wie?
Voor mensen vanaf 18 jaar met een zorg en/of begeleidingsvraag. Gedacht wordt aan mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking, mensen die in hun dagelijkse werk zijn vastgelopen of mensen die in een sociaal isolement verkeren.

Financiering?
Wij begeleiden cliënten uit AWBZ gefinancierde instellingen en cliënten met een Persoonlijk Gebonden Budget.

Wat is ons doel?

  • Doen waar je goed in bent en/of beter in wilt worden
  • Rust en regelmaat bieden
  • Samenwerkend leren in een veilige omgeving
  • Kleinschaligheid behouden
  • Ruimte geven
  • Eigen verantwoordelijkheid geven en geprikkeld worden om “scherp” te blijven
  • Het vertrouwen geven (weer) iets te kunnen betekenen in de maatschappij


Print Friendly, PDF & Email