Workshop over beschermingsmaatregelen 25 juni a.s.

De wereld van beschermingsmaatregelen is voor zorgverleners vaak complex. Je spreekt je cliënt natuurlijk maar wat als er een curator, mentor of bewindvoerder betrokken is bij je cliënt? Wat is dan je opstelling en hoe werk je samen zonder in een spagaat te komen. Eric van de Goot, jurist en advocaat, geeft toelichting aan de hand van praktijksituaties. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Introductie curatele, mentorschap, bewindvoering en overige vertegenwoordiging van de cliënt. Wat, waarom, wie en hoe?
  2. Wat houdt wilsbekwaamheid en zelfbeschikkingsrecht in?
  3. Welk spanningsveld kan optreden tussen bescherming, wilsbekwaamheid en zorgverlening?
  4. Wat komt u als zorgverlener / behandelaar tegen in de praktijk?
  5. Wanneer leidt schending van de regels tot een (tuchtrechtelijke) klacht?

Voor

Zorgaanbieders, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders, gebiedsteams en gemeenten

Wanneer?

Dinsdag 25 juni 2019, 17.00 uur bij Tromptheater, Trompstaat 4a te Leeuwarden.

Programma

17.00 uur inloop, soep en brood (voor eigen rekening)

17.30 uur – 19.00 uur thema

Aanmelden via bedrijfsbureau

In verband met de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel belangstellenden er komen. Je kunt je opgeven voor 18 juni a.s. via secretariaat@www.zorgcooperatienoord.nl. Wil je nog een collega meenemen, geef dan even door met hoeveel personen je komt.

Organisatie:

Eric van der Goot, Rotshuizen Geense Advocaten

Hettie Zeilemaker (Zorgcoöperatie Noord, 06 10203534)

Geef een reactie