Wonen

Enkele aangesloten zorgondernemers bij ZCN leveren verschillende vormen van Wonen gecombineerd met zorg, onder andere in de vorm van:

  • Kortdurend Verblijf
  • Crisis Opvang
  • Beschermd Wonen
  • Begeleid Wonen
  • Zelfstandigheidstraining
  • Begeleid Zelfstandig Wonen

Beschermd Wonen
Dit is een vorm van wonen waarbij vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week begeleiding en toezicht dichtbij zijn. Daarnaast zijn er naar individuele behoefte vaste begeleidingsmomenten gepland. Vaak zijn wonen en zorg als product gescheiden, de cliënt betaalt dan de woning uit eigen inkomen.

Begeleid Wonen
Begeleid wonen is een vorm waarbij de begeleiding 24 uur op afroep in de buurt is. De bewoner kan dus altijd terugvallen voor vragen, ondersteuning of begeleiding.

Zelfstandigheidstraining
Dit is een vorm waarbij een jongere of jong volwassene letterlijk getraind wordt in zelfstandigheid. Het is daarnaast ook een vorm van beschermd of begeleid wonen. Deze vorm wordt ingezet vanaf ongeveer 16 jaar. De programma’s zijn doelgericht: iemand is klaar als hij toe is aan de volgende stap.

Begeleid Zelfstandig Wonen
In deze vorm woont de klant in de eerste plaats dus zelfstandig. Vaak in een woning die hij via, of van de zorgaanbieder huurt. Vaak werkt de zorgaanbieder samen met een woningbedrijf. Afhankelijk van de zorgbehoefte van de klant komt er één of meerdere keren per week een ambulant werker over de vloer.

 

Print Friendly, PDF & Email