Wille! Speciale Kinderopvang

Postadres Bezoekadres
Grote Kerkstraat 4 , 8601 ED Sneek Grote Kerkstraat 4 , 8601 ED Sneek
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: BV Tel.: 0515-430630
KvK.: 01111578 Mail: info@specialekinderopvang.nl
Contactpers.: Sippy Rienstra-Hofstra

Wille! betekent plezier in het Fries. Want plezier voor iedereen is het doel wat we nastreven. Door kinderen een plezierig dag, middag of weekend te bezorgen en tegelijkertijd de ouders een beetje te ontlasten van de dagelijkse zorg. We doen dat door professionele opvang en begeleiding te bieden aan kinderen met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis in de leeftijd van 0 – 20 jaar.

Wille! is plezier voor iedereen!
Uw kind is altijd welkom, er is altijd plaats!

Speciale opvang voor speciale kinderen:
• op zaterdag
• op woensdagmiddag
• in de vakanties
• logeerweekenden en vakantieweken
• begeleiding individueel

Specialisaties en kwalificaties:
• Opvang in kleine groepen
• Gekwalificeerd personeel
• Duidelijkheid, rust en structuur zijn uitgangspunten
• Programma’s afgestemd op jongere kinderen en tieners ( 12 +)
• Thematisch werken in de buurt

Vervoer kan worden geregeld, er is altijd plaats!

Locaties in Friesland:
Sneek, Drachten, Leeuwarden, Damwoude en Heerenveen.

Print Friendly, PDF & Email