Voorlichtingsbijeenkomst ZZP’ers goed bezocht

Gisterenavond waren zo’n 40 ZZP’ers bij elkaar in Metslawier bij Nocht en Wille. De bijeenkomst was bedoeld om samen te spreken over de mogelijkheden voor aansluiting bij de Coöperatie voor ZZP’ers. De volgende dingen kwamen naar voren:

  •  Kiwa heeft een kwaliteitskeurmerk voor ZZP’ers in de thuiszorg. Het zorgkantoor stelt dit als eis voor de ZZP’ers die op dit moment door hen gecontracteerd zijn. Meer informatie is te vinden op de website van Kiwa.
  • In de ledenvergadering, te organiseren in mei, zal een voorstel gedaan worden voor een nieuwe contributiestructuur waarin rekening gehouden zal worden met de groote van de bedrijven.
  • Het is voor ZZP’ers een goed moment om na te denken over regionale samenwerking. Op deze wijze kan men gezamenlijk lid worden van de coöperatie, maar er zijn nog meer voordelen. Een mogelijkheid waarbij ieder volledig zelfstandig blijft, maar bepaalde zaken (inkoop, administratie, secretariaat, e.d.) gezamenlijk gedeeld kunnen worden is de stille maatschap.
  • Er is besloten om registreren bij de website open te stellen. Hierdoor kunnen adspirant leden geïnformeerd worden via de nieuwsbrief en de “besloten”berichten op de website.

Geef een reactie