Voorlichting over onafhankelijke clientondersteuning, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris 5 september a.s.

Voorlichting is geschikt voor zorgaanbieders (leden en niet -leden van de zorgcoöperatie), gebiedsteammedewerkers en andere belangstellenden.

Datum: donderdag 5 september van 15.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Locatie: de Fabriek Leeuwarden, James Wattstraat 4 in Leeuwarden

Opgave voor 29 augustus via secretariaat@www.zorgcooperatienoord.nl

Waar kunnen úw cliënten terecht met met hun vragen, klachten of problemen over de zorg. Wat moet u geregeld hebben en wat is er al voor uw cliënten geregeld?Deze voorlichting biedt informatie over mogelijkheden en ook wettelijke verplichtingen rondom onafhankelijke ondersteuning voor cliënten bij vragen, klachten of problemen. Dit kan zowel gaan over een vertrouwenspersoon (Jeugdhulp), onafhankelijk cliëntondersteuner (Wmo, Wlz) en klachtenfunctionaris (Wkkgz). Aan bod komt:

  • Welk type onafhankelijke ondersteuning is er? Wat zijn verschillen tussen een vertrouwenspersoon, cliëntondersteuner en klachtenfunctionaris?
  • In welke wetten is onafhankelijke ondersteuning voor cliënten geregeld? Geldt dit ook voor mij?
  • Wat kan ik verwachten van de ondersteuner?
  • Hoe kan ik dit binnen mijn organisatie goed borgen?

Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 
De voorlichting wordt verzorgd door Antsje Boersma (klachtenfunctionaris) en Tannie Peters (vertrouwenspersoon en onafhankelijk cliëntondersteuner) van Zorgbelang Fryslân. 

Hier de uitnodiging https://www.zorgcooperatienoord.nl/wp-content/uploads/05-09-2019-Voorlichting-over-clientondersteuning.pdf


Geef een reactie