Van Hien Zorg

Postadres Bezoekadres
Postbus 67, 8500 AB Joure Eeltsjebaes 37, 8501 RA Joure
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: V.O.F. Tel.:  0513 – 411928
KvK.: 01105991 Mail: info@vanhienzorg.nl
Contactpers.: Dhr. R. van Hien

Van Hien Zorg Noord Nederland richt zich op ambulante dienstverlening. Wij zijn ervan overtuigd dat wij een stevige speler op de markt zijn wanneer het gaat om opvoedingsondersteuning aan mensen met een beperking en begeleiding bij zelfstandig wonen. Het belang van mensen zolang mogelijk op zichzelf laten wonen wordt hiermee onderstreept.

Ons team pedagogen bestaat uit HBO geschoolde mensen die (inhoudelijk) ondersteund worden door een orthopedagoog. Deze ondersteuning bestaat uit structurele teambijeenkomsten en individuele gesprekken.

Het team woonbegeleiders is een mix van zowel MBO als HBO geschoolde mensen. Sinds 2011 hebben we een nieuwe functie in het leven geroepen, namelijk consulent. Deze medewerkers functioneren zowel binnen het team pedagogen als binnen het team woonbegeleiders. Wij zien namelijk dat er steeds meer zogenaamde multiproblemgezinnen komen. Denk hierbij aan opvoedingsproblemen gepaard gaande met relatieproblemen en financiële problemen. Wij willen deze gezinnen één hulpverlener aan kunnen bieden die hen helpt op de vlakken waar de hulp nodig is, in plaats van meerdere hulpverleners binnen één gezin die ieder met hun eigen stuk bezig zijn.

Wij bieden naast bovenstaande ook Video Home Training (VHT), Early Intervention Program, spelbegeleiding en vrijdagavondopvang.

Cliënten met een geldige indicatie kunnen zorg ontvangen van Van Hien Zorg Noord Nederland met een Persoonsgebonden budget (PGB) of via Zorg in natura (ZIN).

Print Friendly, PDF & Email