Uitnodiging inspiratiesessie 15 januari 2018 Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Beste leden, belangstellenden en relaties van BVKZ,

Tijdens de ALV van 30 november jongstleden hebben we de plannen van de BVKZ voor 2018 uiteengezet. Eén van de onderwerpen was de organisatie van workshops en interactieve bijeenkomsten voor leden, niet-leden en andere belangstellenden of stakeholders. Doelen van de bijeenkomsten zijn onder andere:

• Platform voor ontmoeting
• (niet)-leden meenemen in ontwikkelingen
• Deskundigheidsbevordering
• Kennis en best practices delen
• Verbinding en toegevoegde waarde richting leden bieden.

In januari 2018 trappen we af met regionale inspiratiebijeenkomsten. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen graag met u in gesprek over de verschillende onderwerpen, en horen graag uw verhalen. Waar loopt u tegenaan en/of ervaart u knelpunten? Welke ervaringen en best practices wilt u met ons en delen? Met welke vragen loopt u rond?
Onderwerpen Tijdens iedere bijeenkomst komen dezelfde onderwerpen aan bod:

  1. Effecten regeerakkoord
  2. Diverse ontwikkelingen (algemeen): PGB, Inkoop en wat er verder nog speelt
  3. Belangrijke (nieuwe) wetten in 2018, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – Privacywet)
  4. Jaarverantwoording zorg

Uiteraard is het ook mogelijk jullie eigen onderwerpen in te brengen.

Waar en wanneer Datum Waar Locatie / contactgegevens
15 januari 2018 Leeuwarden Tromp Theater – M.H. Trompstraat 4a, 8921 GH Leeuwarden

25 januari 2018 Wanssum Zorgboerderij De Lindehof, Meerloseweg 5, 5861 AB Wanssum

De tijdsindeling is als volgt:

18.30 uur Inloop met de mogelijkheid van catering
19.00 uur Start van het programma
21.00 uur Afsluiting van het programma

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst
Aanmelden In verband met de zaalgrootte en de catering verzoeken wij u om u aan te melden via info@bvkz.nl onder vermelding van ‘Inspiratiesessie’ en de datum van uw aanwezigheid. Wilt u iemand introduceren of hebt u relaties voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Dan kunt u deze uitnodiging doorsturen met het verzoek om aan te melden op dezelfde manier. Of u stuurt ons een lijstje met namen en mailadressen, dan zorgen wij dat de uitnodiging aan die relatie(s) wordt verstuurd. Wij hopen u graag te ontmoeten en met u in gesprek te gaan tijdens één van de komende inspiratiesessies. Wij zien uw aanmelding via info@bvkz.nl graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, Mark van Barschot Rolf Mous Directie BVKZ

Geef een reactie