Stichting Paisa

Postadres Bezoekadres
Postbus 2600, 8901AC Leeuwarden Kleine Hoogstraat 8, 8911 HE Leeuwarden
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: Stichting Tel.: 06 23867747 of 06 23845122
KvK.: 41005442 Mail: info@stichtingpaisa.nl
Contactpers.: Jan Menger

De basis van de naam van onze stichting is PAIS wat vrede betekent. Zoals in “Pais en vree” uit een oud-nederlands spreekwoord. Voor ons gaat het om de vrede in je zelf en de laatste A staat dan voor activiteit: met ons werken aan een toekomst waarin je er mag zijn je vrede hebt met jezelf. Wie je bent , wat je kunt en hoe je de toekomst positief tegemoet gaat.

Paisa biedt begeleiding aan jongeren die belemmeringen ervaren in het functioneren in de leefbaarheidsgebieden.. Naast begeleiding leidt Paisa toe naar zelfstandig wonen, werk, school of andere vormen van dagbesteding of vrije tijdsactiviteiten als sport. Paisa helpt jongeren met de ordening van hun leven en daarin o.a. de geldzaken, schoolgaan en huiswerk. Gezondheid en gezonde relaties zijn een aandachtsveld.

Voor preventieactiviteiten zoeken we aansluiting bij scholen en wijkcentra.

Individuele hulp zal altijd plaatsvinden op basis van gelijkwaardigheid. Onze basis is de presentiemethodiek.  De jongere zal in gesprek met Paisa aan kunnen geven waar hij aan wil werken met ons. Met andere woorden de hulp die Paisa wil bieden is breed en altijd op maat. De hulp strekt zich uit over alle leefbaarheidsgebieden.  Paisa wil aanspreekpunt zin voor eventuele andere disciplines rond de jongere, zodat hij met zo veel als kan met één hulpverlener te maken heeft. Dat geeft rust om te groeien in zijn ontwikkeling.

Bekostiging: de begeleiding kan worden bekostigd uit het PGB van de jongere. In de toekomst wellicht via de WMO.  Paisa biedt gratis informatie en advies aan jongeren.

Print Friendly, PDF & Email