Rondomzorg BV

Postadres Bezoekadres
Postbus 2737 8901 AE Leeuwarden Zuidvliet 662 8921 EZ Leeuwarden
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: BV Tel.: 058-2990250
KvK.: 63353350 Mail: rondomzorg@rondomzorg.nl
AGB-Code.: 17-082066 (awbz/gbGGz) en 98098828 (WMO en jeugdzorg) Websites
www.rondomzorg.nl
www.tromptheater.nl
www.motozorg.nl

Rondomzorg levert (ortho)pedagogische, psychische, psycho/sociale hulpverlening en diensten aan mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld gedragsproblemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op hulp en zorg. Wij leveren die zorg zo samenhangend mogelijk, ook als de zorg uit meerdere bronnen betaald wordt (awbz, zorgverzekeringswet, gemeente, onderwijs).

Wij zijn kleinschalig, hebben korte lijntjes en houden niet van onnodige bureaucratie. Wij beschikken over goed opgeleide begeleiders, een aantal gedragwetenschappers en hebben samenwerkingsverbanden met andere instellingen naar wie wij -indien nodig- kunnen doorverwijzen. Rondomzorg is per 1 augustus 2011 een erkende awbz instelling. We bieden trainingen, kortdurende behandeling en kunnen adviseren bij het aanvragen van indicaties, het verkrijgen van de juiste zorg en antwoord geven op alle vragen rondom het leveren of organiseren van zorg. Wij verlenen diensten, scholing en adviezen aan PGB houders, onderwijsinstellingen en overheden en kunnen meedenken en ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen. Onder andere MIR training, een training specifiek op het omgaan met impuls en agressieregulatie en naar binnen gerichte agressie.

Specialisaties en kwalificaties

Begeleiders op MBO4 en HBO niveau;
Psychologen (NIP geregistreerd),
GZ Psycholoog (BIG reg.) / Orthopedagoog / Generalist

Toelichting regio: geheel Friesland, accent op Leeuwarden, Súdwest Fryslân,  De Friese Meren, Littenseradiel, Tytjekstradiel, Leeuwarderadeel, Franeker en Het Bild. Rondomzorg heeft contracten met bovengenoemde gemeenten voor het leveren van WMO, Jeugdzorg (gbGGz) en beschermd wonen (zorg in natura).


Print Friendly, PDF & Email