Rondomzorg BV

Postadres Bezoekadres
Postbus 2737, 8901AE Leeuwarden Zuidvliet 662, 8921 EZ Leeuwarden
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (BV) Tel.: 058-299 0250
KvK.: 63353350 Mail: rondomzorg@rondomzorg.nl
 AGB: WMO: 98098828 / GGZ: 73730245 Contactpers.: René de la Porte
Tel.: 0651203717

Bedrijfsprofiel

Rondomzorg levert (ortho)pedagogische, psychische, psycho/sociale hulpverlening en diensten aan mensen met psychische en/of verstandelijke beperkingen en bijvoorbeeld gedragsproblemen. Wij vinden dat iedereen recht heeft op hulp en zorg. Wij leveren die zorg zo samenhangend mogelijk, ook als de zorg uit meerdere bronnen betaald wordt (awbz, zorgverzekeringswet, gemeente, onderwijs).

Wij zijn kleinschalig, hebben korte lijntjes en houden niet van onnodige bureaucratie. Wij beschikken over goed opgeleide begeleiders, een aantal gedragwetenschappers en hebben samenwerkingsverbanden met andere instellingen naar wie wij -indien nodig- kunnen doorverwijzen. Rondomzorg is per 1 augustus 2011 een erkende awbz instelling. We bieden trainingen, kortdurende behandeling en kunnen adviseren bij het aanvragen van indicaties, het verkrijgen van de juiste zorg en antwoord geven op alle vragen rondom het leveren of organiseren van zorg. Wij verlenen diensten, scholing en adviezen aan PGB houders, onderwijsinstellingen en overheden en kunnen meedenken en ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen. Onder andere MIR training, een training specifiek op het omgaan met impuls en agressieregulatie en naar binnen gerichte agressie.

Specialisatie

Training en behandeling, o.a. gericht op zelfstandig wonen, omgaan met probleemgedrag en agressie.

Opleidingsniveau Medewerkers

MBO4, HBO, Academisch

Motozorg

Motorfiets Werkplaats en Winkel die werkt met mensen met een “beperking”. En daar zijn we trots op! Zij kunnen namelijk dingen die anderen niet kunnen, bijvoorbeeld omdat ze een engelengeduld op kunnen brengen. Wat kunnen wij voor u doen? Onder andere:

  • onderhoud en reparaties
  • customizing en custom builds
  • verkoop kleding, accessoires en motorfietsen

En uiteraard bent u altijd welkom voor advies, een praatje met een kop koffie of op een van onze workshops of evenementen. Tot gauw!

James Wattstraat 4, 8912 AR Leeuwarden

Tromptheater

Voor mensen met een psychische of ver­standelijke beperking biedt tromptheater een veili­ge en beschermende omge­ving met uitdagende en afwisselende activiteiten. Geluids- en lichttechniek, muziek maken, creatieve activiteiten, klanten helpen achter de bar/balie en bijv. licht administratief werk: er is voor veel mensen iets mogelijk. Er is een duidelijke dag en week­structuur, er zijn kundige (mbo en hbo opgeleide) begelei­ders en er is een gedragswetenschapper die mee kijkt en adviseert. Tromptheater is voor klanten van buiten de stad goed bereikbaar, 5 minuten fietsen van het station en goed bereikbaar met openbaar vervoer. Een dagdeel mee lopen is altijd mogelijk.

TrompTheater wil haar publiek een verassende en uitdagende ervaring bieden. Daarnaast nodigt onze ruimte uit tot intimiteit. Om die reden willen wij bands die bij ons spelen uit hun comfortzone halen. Ze moeten unplugged / akoestisch spelen. Dit mag wel licht versterkt worden uiteraard, via de aanwezige PA installatie. Ook willen wij ruimte bieden voor Cabaret, Standup Comedians en andere kleine Theatergezelschappen.

M.H. Trompstraat 4a, 8921GH Leeuwarden

Woonlocatie Zuidvliet

Woonlocatie Zuid­vliet is een klein­scha­lige woon­voor­zie­nin­gen die ruimte biedt aan in totaal 20 één­per­soons woonstudio’s en 6 twee­ka­mer­ap­par­te­men­ten. De doel­groep bestaat uit jon­ge­ren en (jong) vol­was­se­nen met een ont­wik­ke­lings­stoor­nis (bijv. ADHD, Autisme Spec­trum Stoor­nis), een ver­wor­ven psy­chi­a­tri­sche stoor­nis en/of een licht ver­stan­de­lijke beper­king. 6 woonstudio’s wor­den ver­huurd aan stu­den­ten die als “buddy” of maatje op de locatie wonen. Deze stu­den­ten wor­den gewor­ven uit o.a. zorg­op­lei­din­gen van het HBO en MBO in Leeu­war­den.

Zuidvliet 662, 8921EZ Leeuwarden

Kattencafé PoesPas

Open vanaf half oktober 2016
In het kattencafé PoesPas kom je terecht in een gezellige en huiselijke sfeer. Hier kun je genieten van je overheerlijke cappuccino of verse muntthee, terwijl je wordt omringd door poeslieve katten.
Wij kunnen natuurlijk niet garanderen dat één van de PoesPas katten jouw schoot uitkiest om zich eens lekker te nestelen, maar we zoeken de katten wel uit op hun knuffelverslaving.

PoesPas is echter anders dan andere kattencafés; we gaan werken met cliënten van zorgbedrijf Rondomzorg die door hun fysieke of mentale niet in het reguliere systeem aan het werk kunnen. Zij kunnen bij ons hun talenten ontwikkelen, vaardigheden aanleren en vertrouwen krijgen in zichzelf. Op deze manier kunnen zij op hun eigen wijze deelnemen aan de maatschappij en met hun talenten kleur geven aan het kattencafé.

Noordvliet 11, 8921GD Leeuwarden

Print Friendly, PDF & Email