Presentatie Inkoopbeleid Zorgkantoor

jelleb
Jelle Boomgaardt, directeur Zorgkantoor Friesland

logoZKOm 10:00 uur vanmorgen zitten we samen op de zevende verdieping bij het Zorgkantoor/De Friesland. Van ZCN waren in ieder geval Marjanne de Boer (ST. Kardan Zorg), Chris Knippenberg (Nocht en Wille Zorg BV) en René de la Porte (Rondomzorg) aanwezig. Jelle Boomgaardt verontschuldigt zich voor het uitstellen van de inkoopbijeenkomst. Er  heeft nog geen politieke besluitvorming plaats gevonden betreffende de Wet Langdurige zorg (WLZ). Pas afgelopen vrijdag is van de staatssecretaris een brief ontvangen, met duidelijkheid over hoe nu verder. Er zal een gefaseerde invoering van de WLZ plaatsvinden.
Fasering:

  • inkoop tussen AWBZ en WLZ in
  • Geen nieuwe lagere zzp’s

Wat weten we nu al van de WLZ?
De WLZ is met name  bedoeld voor Langdurige intensieve zorg, 24/7 met permanent toezicht. Het gaat met name om verblijf met behandeling, intramuraal en deels via Volledig Pakket Thuis (VPT). De uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraars. De bestaande zorgkantoren blijven als (onder)uitvoerder de partij die dit praktisch voor hun rekening nemen.
Toegang tot de WLZ loopt via het CIZ en de minister krijgt meer bevoegdheid. Het PGB wordt niet alleen een in de wet vastgelegd recht. Nu nog een subsidieregeling boven op het regiobudget van de zorgkantoren, straks gewoon onderdeel van dit regiobudget. Daarmee krijgt het PGB vanuit de WLZ een zelfde status als ZIN en VPT. Vanuit de indicatie kan een cliënt dan kiezen tussen ZIN, VPT en PGB.

2015 overgangsjaar
2015 is een overgangsjaar. E zal een zogenaamde ‘versmalde awbz’ ingevoerd worden. 17% gaat vanuit de AWBZ naar de ziektekosten verzekeringswet (ZvW). 18% gaat naar de gemeenten (WMO) en 5% gaat naar de nieuwe Wet op de Jeugdzorg. Dan blijft er 60% over. In 2015 blijft het Zorgzwaartepakket (ZZP). Ook in de Versmalde AWBZ is er sprake van ZIN, VPT en PGB. Die laatste wordt beetje anders. Het blijft nog een subsidieregeling. Ook anders zal zijn dat er sprake is van trekkingsrecht. Het geld gaat niet meer op een rekening van de cliënt zelf maar naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Die betalen de facturen uit die de cliënt hen toestuurt. Ook zal er in 2015 nog sprake zijn van een deelbaar PGB. Een indicatie kan deels in ZIN en deels in PGB verzilverd worden. In de WLZ kan dit waarschijnlijk niet meer. Of behandeling in het nieuwe PGB vanuit de WLZ wel in PGB verzilverd kan worden en nder welke voorwaarden is nu nog niet duidelijk.

Geef een reactie