Participatie Diensten

De aangesloten zorgondernemers van ZCN  leveren o.a. de volgende diensten:

  • Dagbesteding
  • Arbeidstraining
  • Educatie
  • Begeleide Stages
  • Werk-ervaringsplekken
  • Vrijwilligerswerk
  • Beschermde werkplekken

Dagbesteding
Vorm van dagprogramma’s voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Doelstellingen zijn: uit huis komen, sociale contacten opdoen en zingeving ervaren. Daarnaast kunnen de professionals signaleren op somatische, psychische en sociale problemen.

Arbeidstraining
Arbeidstraning kan worden ingezet bij jongeren/jong volwasenen waarbij vaardigheden ontwikkeld kunnen worden die (deeltijd) werken, eventueel op een beschermde werkplek, in de toekomst mogelijk maakt. Het behalen van het doel staat voorop dus tijdsdruk is geen factor.

Educatie
Bij educatie is er in ieder geval sprake van uitval in het onderwijs. Samen met een onderwijs-instelling wordt een plan gemaakt om het kind of de jongere zo snel mogelijk weer in te kunnen laten voegen in de klas. De educatieprogramma’s bieden een dagvulling gericht op training en behandeling om de reden tot uitval te beperken. Binnen het dagprogramma is er ruimte voor onderwijs om achterstand zoveel mogelijk te voorkomen of weg te werken. Daarnaast kan opvoedingsondersteuning, gezinsbehandeling en individuele behandeling ingezet worden.

Begeleide Stages
Jongeren met een beperking hebben ook binnen hun stage specifieke begeleiding nodig. De zorgondernemers van ZCN bieden zelf “in huis” begeleide stages, o.a. administratief, voertuigtechniek, ict, hout, groen, etc. Daarnaast kunnen wij ook stages binnen andere bedrijven begeleiden en stagebegeleiders binnen zo’n bedrijf trainen.

Werk-ervaringsplekken
Aanvullend aan de stages hierboven kunnen wij ook werk-ervaringsplekken bieden. Duidelijke doelen en tussentijdse evaluaties zorgen ervoor dat de jongere vaardigheden ontwikkelt waar hij of zij mee verder kan komen.

Vrijwilligerswerk en Beschermde werkplekken
Een aantal van de ZCN leden biedt ook mogelijkheden voor (deeltijd) beschermde werkplekken. Dit kan bijv. op basis van een vrijwilligerscontract waarbij de uitkering behouden blijft. De nieuwe participatiewet (2015) zal met diverse gemeenten nog verder uitgewerkt moeten worden.

Inzet Vrijwilligers, Stagiaires en Mantelzorgers
De aangesloten zorgondernemers bij ZCN hebben goede ervaringen met de inzet van vrijwilligers, stagiaires en mantelzorgers. Werkers en ondernemers zijn er op gericht om het eigen netwerk en de eigen kracht van klanten te versterken en onderhouden. Er is binnen de coöperatie aandacht voor Eigen Regie.

Vraaggestuurd en op maat
Uiteraard wordt ook bij de dagprogramma’s gekeken naar wat de klant wil en wat nodig is. De trajecten en diensten worden op maat aangeboden.

Print Friendly, PDF & Email