Missie en Visie

Visie

Onze visie is dat kleinschalig georganiseerde zorg dichtbij de zorgvrager de ideale vorm van zorg is. Zorg geboden door professionals die samen met de burger die zorg nodig heeft kijken naar de beste manier om deze zorg te organiseren en te bieden. Als coöperatie verbinden wij de voor de zorgvrager zo belangrijke kleinschaligheid aan de voor overheden en verzekeraars zo belangrijke grootschaligheid. Wij doen dat op een coöperatieve manier zodat we zowel de zorgvrager als de zorg professional in z’n kracht zetten, als coöperatie zijn wij duidelijk een “bottom up” organisatie.

Missie

Zorgcoöperatie Noord u.a. wil een verbindende schakel zijn tussen zelfstandige zorgverleners, kleinschalige zorgbedrijven en overheden. In provincie Friesland spant de coöperatie zich in zodat haar leden in alle Friese gemeenten zorg kunnen verlenen. Met de decentralisatie van (zorg) verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten hebben gemeenten een uitgelezen kans een nieuwe weg in te slaan met ook andere dan de traditionele zorgaanbieders. ZCN vindt dat de WMO juist heel goed bij de manier van werken die kleinschalige ondernemers voorstaan, namelijk vanuit de inwoners, zorg dichtbij en resultaatgericht.

Als leden van de zorgcoöperatie staan wij letterlijk midden in de samenleving, op het platteland, in de dorpen maar ook in de wijken en buurten van steden.

Print Friendly, PDF & Email