Doelen

Doelstelling

Zorgcoöperatie Noord u.a. wil de verbindende schakel zijn tussen zelfstandige zorgverleners, kleinschalige zorginstellingen en overheden en zorgverzekeraars. Voor de provincie Friesland betekent dit dat ZCN zich blijvend  zal inspannen om met alle Friese gemeenten een contract voor zorgverlening in het nieuwe sociale domein aan te gaan. Met de decentralisatie van (zorg) verantwoordelijkheden van het Rijk naar gemeenten hebben gemeenten een uitgelezen kans een nieuwe weg in te slaan met ook andere dan de traditionele zorgaanbieders. ZCN vindt dat de WMO naadloos aansluit bij de manier van werken die kleinschalige organisaties voorstaat, namelijk vanuit de inwoners, zorg dichtbij en resultaatgericht.

Regio’s

Friesland is verdeeld in 4 regio’s waarlangs gemeenten ook grotendeels samenwerken. Elke regio is bij voorkeur vertegenwoordigd in het bestuur. Het bestuurslid kan een beroep doen op leden uit de regio voor de uitvoering van bepaalde taken zoals het benaderen van gemeenten of het voeren van gesprekken met derden.

Friesland Regios

Print Friendly, PDF & Email