Algemeen

Zorgcoöperatie Noord U.A. is in de zomer van 2013 ontstaan vanuit de behoefte van kleinschalige zorginstellingen en zelfstandigen in de zorg om zich gezamenlijk te profileren richting derde partijen.
Kleine zorgaanbieders en ZZP’ers in de zorg zijn vaak innovatief, kwalitatief toonaangevend en zeer klantvriendelijk. In samenwerking schuilt kracht, wanneer vele partijen handen ineen slaan ontstaat een zogeheten “force multiplier” waardoor deze kleine zorgaanbieders samen nog vele malen sterker staan dan ze op zichzelf al stonden.

Zorgcoöperatie Noord U.A. is een coöperatieve vereniging van en voor kleinschalige zorgaanbieders in Friesland. Middels deze coöperatie willen wij inwoners met een beperking en/of zorgvraag kwalitatief hoogstaande zorg bieden met alle eigenschappen die kleinschaligheid zo kenmerken:

  • dichtbij;
  • korte lijnen;
  • klantgerichte en persoonlijke aanpak.

Kleinschalige zorgverlening kenmerkt zich dus door een klantgerichte en persoonlijke aanpak, veelal zijn de bedrijven die bij de coöperatie aangesloten zijn ontstaan door de behoefte van de eigenaren om zich te richten op waar het in de zorg allemaal om draait: namelijk mensen en hun zorgbehoefte.

Dit betekent dat in de organisaties de eigenaren/ directeuren vaak nog gewoon mee werken op de werkvloer.

In Zorgcoöperatie Noord worden de voordelen van kleinschaligheid verbonden met de voordelen van een grotere organisatie. De leden van Zorgcoöperatie Noord leveren in Friesland zorg en hulpverlening aan meer dan 1200 mensen, met alle hierboven genoemde kwaliteiten.

Kwaliteit
Zorgcooperatie Noord is als werkorganisatie ISO gecertificeerd. Het beleid van Zorgcoöperatie Noord is om zich te onderscheiden door klantgerichtheid, professionaliteit en kwaliteit. Het implementeren en certificeren van het managementsysteem conform ISO 9001:2015 draagt bij aan:

  1. Het continu verbeteren door middel van het analyseren van klachten en afwijkingen;
  2. Leden van Zorgcoöperatie Noord moeten allen een aantoonbaar en getoetst kwaliteitscertificaat hebben geïmplementeerd;
  3. Leden werken coöperatief met elkaar samen en delen actief kennis en ervaringen met elkaar;
  4. Het inplannen van interne audits en deze op een wijze uitvoeren dat er gekeken wordt naar verbetermogelijkheden en niet puur gefocust wordt op het vinden van non-conformiteiten;
  5. Het opstellen van kwaliteitsdoelstellingen om jaarlijks nieuwe targets te zetten;
  6. Het vastleggen van corrigerende maatregelen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden om zo te komen tot continue verbetering;
  7. Zorgcoöperatie Noord zet zich in om continu te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Om dit alles te bewerkstelligen stelt het bestuur van Zorgcoöperatie Noord de nodige middelen ter beschikking. Dit kan bestaan uit tijd van verantwoordelijke medewerkers maar ook de inhuur van externe deskundigheid.

 

Print Friendly, PDF & Email