Nocht en Wille Zorg BV

Postadres Bezoekadres
Eastein 13, 9136 RB Paesens Eastein 13, 9136 RB Paesens
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: B.V. Tel.: 0519 – 250150 of 06 – 53707561
KvK.: 60354062 Mail: mail@nocht-en-wille.nl
Contactpersoon: Mevr. Esther Knippenberg

“Nocht en Wille” biedt dagbesteding aan mensen met een ernstige meervoudige beperking (lichamelijk en verstandelijk) en mensen met een ernstige verstandelijke beperking. De dagbesteding vindt plaats in Metslawier, Nocht en Wille beschikt hier over een voormalig schoolgebouw, de ruime opzet en goede ligging zorgen ervoor dat deze locatie bij uitstek geschikt is voor de dagbesteding.

Daarnaast bieden wij logeerweekenden aan voor mensen met een meervoudige beperking. Het logeerhuis in Paesens- Moddergat is volledig aangepast voor mensen die rolstoelgebonden zijn. De logeerkinderen kunnen weekends gebruik maken van de faciliteiten van de dagbesteding, Metslawier en Paesens liggen vlakbij elkaar.

Voor zowel de dagbesteding als het logeren beschikken wij over eigen vervoer, Nocht en Wille beschikt over diverse rolstoelbussen zodat wij cliënten zelf kunnen ophalen en weer thuis brengen. Ook biedt het hebben van eigen vervoer ons veel vrijheid als het om het organiseren van activiteiten gaat.

De dagbesteding en logeerweekenden richten zich op mensen met een zeer ernstige beperking. Activiteiten zijn gericht op het prikkelen en stimuleren van de zintuigen. Er wordt ook gezwommen en paardgereden (huifbedrijden). Voor een volledig overzicht kunt u onze website www.nocht-en-wille.nl bezoeken. Onze doelgroep heeft dikwijls naast de indicatie begeleiding groep een indicatie voor verpleging en verzorging, begeleiding individueel en kort- of langdurend verblijf.

Wij onderscheiden ons als bedrijf doordat wij zorg en ondersteuning bieden aan zeer ernstig verstandelijk en/of lichamelijk beperkte mensen. Wij zetten ons voortdurend in voor hoge kwaliteitszorg en een uitstekende klanttevredenheid.

Kwaliteitskeurmerk/Certificaten/ Lidmaatschap van

Calibris erkend leerbedrijf, BVKZ-ZNN (Branchevereniging kleinschalige zorg en Zorgnetwerk Noord), AWBZ-erkenning ministerie van VWS. Nocht en Wille is HKZ gecertificeerd conform het HKZ schema gehandicaptenzorg 2008. Medewerkers volgen jaarlijks BHV, EHBO en zijn BIG-geregistreerd.

 

Print Friendly, PDF & Email