Maatwurk Ondersteuning

Postadres Bezoekadres
De Werf 40c, 8401 JE Gorredijk De Werf 40c, 8401 JE Gorredijk
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: V.O.F. Tel.: 06 – 30151686
KvK.: 01124541 Mail: info@maatwurk-ondersteuning.nl
Contactpers.: Dhr. Onno Hofstra

Maatwurk Ondersteuning is vanaf augustus 2008 als organisatie in de zorg actief. Wij zijn gespecialiseerd in dagbesteding en begeleid werken voor mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), een beperking in het autistisch spectrum(PDD-NOS) en mensen met een psychische beperking. Onze inzet is deze mensen een zinvolle dagbesteding aan te bieden waardoor zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving.

De organisatie van deze dagbesteding is er op gericht mensen met een verschillende ernst van beperking een passend aanbod te kunnen doen. Maatwurk Ondersteuning heeft hiervoor een breed dagbestedingsaanbod ontwikkeld op het gebied van houtbewerking, licht industriële werkzaamheden en groen en buitenleven.

Ook bieden wij de mensen (groeps-)begeleid werken aan. Hiervoor werken wij onder andere samen met woon- en cadeauwinkel ‘Puer Leven in Stijl’ waar een aantal van onze cliënten winkel-werkzaamheden verricht.

Maatwurk Ondersteuning voert tevens als onderaannemer begeleidingstaken uit in opdracht van zorginstellingen als Maeykehiem, Talant en De Noorderbrug.

Doordat de verschillende dagbestedingsprojecten goed op elkaar aansluiten, kunnen onze mensen zich blijven ontwikkelen en gemakkelijk doorstromen naar een andere vorm van dagbesteding of begeleid werken. Ook organiseren wij met enige regelmaat vakgerichte cursussen voor onze cliënten, waarbij een landelijk erkend getuigschrift behaald kan worden.

Wij staan voor de menselijke maat in de zorg: persoonlijk contact met de cliënt en diens verwanten, betrokkenheid van de begeleiders, kleinschalig georganiseerd maar toch professioneel en met kwaliteit als uitgangspunt voor ons dagelijks handelen.

Print Friendly, PDF & Email