Lid worden

Lid worden van Zorgcoöperatie Noord en Branche Vereniging Kleinschalige Zorg

Wanneer u zelf een kleinschalige zorgonderneming heeft dan bent u wellicht op zoek naar een organisatie waarbij u zich kunt aansluiten. Samenwerken is “co” “opereren”! Samenwerken betekent elkaar stimuleren en motiveren nieuwe uitdagingen aan te gaan en oplossingen te creëren.  Het betekent ook samenwerken door uitwisseling van elkaars (ervarings)deskundigheid, kwaliteiten, contacten en relaties. Kortom samenwerken om te kunnen bouwen aan een sterkere positie in de huidige en toekomstige competitieve zorgwereld. Zorgcoöperatie Noord wil vanaf 2015 dé organisatie zijn waarmee gemeenten zaken doen. Daarnaast wil zij d.m.v. contractering met het zorgkantoor/de zorgverzekeraars voor haar leden de mogelijkheid scheppen om zorg in natura te leveren als onderaannemer van de coöperatie.

Zorgcoöperatie Noord is een organisatie die ondersteunt op administratief gebied, belangen behartigt naar gemeenten en overheden en door alle gemeenten in Friesland gecontracteerd is. Het maakt niet uit of u een zorgboerderij heeft of een kunstatelier voor mensen met een zorgvraag, belangrijk is dat uw bedrijf kleinschalige en professionele zorg biedt en een grote maatschappelijke waarde biedt in dorp, wijk of stad.

Zorgcoöperatie Noord is lid van de Branche Vereniging Kleinschalige Zorg. Als u lid bent van de coöperatie dan bent u ook lid van de landelijke BVKZ. Kijk hiervoor ook www.bvkz.nl.

Toelatingscriteria

Als Zorgcoöperatie Noord hanteren wij toelatingscriteria, alleen partijen die voldoen aan deze criteria worden toegelaten.

  • Leden bieden kleinschalige zorg en maken geen deel uit van een grote instelling onder wiens gezag zij staan.
  • Leden verlenen geen zorg én budgetbeheer aan cliënten. Als lid kunt u budgetbeheer bieden of alleen zorg, geen combinatie van beide.
  • Leden verplichten zich bij toelating binnen 1 jaar te beschikken over een werkend en erkend kwaliteitssysteem dat door een derde partij getoetst wordt (bijvoorbeeld keurmerk HKZ, ISO 9001).
  • Leden zijn bereid het jaarlijkse kwaliteitsjaarverslag aan het bestuur van de coöperatie te overleggen.
  • Leden kunnen een Verklaring Omtrent Gedrag (ook van werknemers en/of inleenkrachten) overleggen aan het bestuur.

Als collectief van kleinschalige zorgaanbieders willen wij staan voor de kwaliteit van onze dienstverlening, om die reden hanteren wij deze criteria. Klanten mogen er vanuit gaan dat wij als Zorgcoöperatie Noord staan voor kleinschaligheid en kwaliteit.

Wilt u meer weten over de coöperatie en onze mogelijkheden meld dit dan via de site of neem vrijblijvend contact met ons op. Zorgcooperatie Noord is iedere werkdag bereikbaar van 9.00-13.00 uur.

Print Friendly, PDF & Email
Bedrijfsnaam
KvK Nummer
Rechtspersoon
Contactpersoon
Voornaam
Achternaam
Email
Vestigingsadres
Straat en Huisnr
Poscode en Plaats
Opmerkingen