Klachten en signalen

Klachten en signalen

De leden van Zorgcoöperatie  Noord dienen, ongeacht de soort zorg die geboden wordt, een klachtenregeling te hebben waar cliënten gebruik van kunnen maken als er onvrede is over de zorgverlening. Dat is ook wettelijk vastgelegd. Een goede klachtenregeling is in onze ogen een recht van cliënten maar ook een belangrijk middel om te blijven zorgen voor kwalitatief goede zorg die goed aansluit bij onze cliënten. Uitgangspunt daarbij is dat de onvrede zo snel mogelijk opgelost wordt. Daar heeft iedereen het meest belang bij.

In eerste instantie worden cliënten door Zorgcoöperatie Noord doorverwezen naar hun zorgaanbieder als er nog geen gebruik is gemaakt van een klachtenregeling. Cliënten dienen door hun zorgaanbieder over de klachtenregeling worden geïnformeerd bij de start van de zorg. Meestal staat het ook vermeld op de website of in een folder van de zorgaanbieder. Is dit alles niet het geval, dan is het verstandig de klachtenregeling  van de zorgaanbieder op te vragen.

Mocht er sprake zijn dat het lid zorg verleent onder het hoofdaannemerschap (lees verantwoordelijkheid) van Zorgcooperatie Noord dan ziet de coöperatie toe op kwaliteit en contractuele verplichtingen bij de onderaannemers. Cliënten die van mening zijn dat hun zorgverlener/onderaannemer hun klachten niet goed afhandelt, kunnen hierover een signaal afgeven aan de coöperatie. De coöperatie zal dan het signaal willen verhelderen en hierover in gesprek gaan met de onderaannemer. Alles met als uitgangspunt om de kwaliteit van zorg op een goed peil te houden of te verbeteren. De coöperatie wil staan voor kwaliteit!

Ook andere partijen, zoals gemeenten of gebiedsteams, kunnen een signaal afgeven aan de coöperatie als er ernstige zorgen zijn over de kwaliteit van de geboden zorg.

Print Friendly, PDF & Email