InnZorg B.V.

Postadres Bezoekadres
Oostergrachtswal 119, 8921 AC Leeuwarden ,
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap (BV) Tel.: 0582990872
KvK.: 57333041 Mail: info@innzorg.nl
 AGB: 98098904 Contactpers.: Remko Boonstra
Tel.: 0653849506

Bedrijfsprofiel

Iedereen doet mee. Ieder mens is uniek en telt mee. Dat is onze visie. Als Social Workers dragen wij graag bij aan de invulling van een zinvol en prettig bestaan. Hierdoor kan bijvoorbeeld vereenzaming en sociale uitsluiting worden voorkomen. Participatie is hierbij een belangrijk aspect. Daarnaast loopt het werken aan ‘Eigen Kracht’ als een rode draad door onze begeleiding. We kiezen ervoor om vraaggericht en flexibel te werken. De wensen en behoeften van de cliënt staan hierbij centraal.

Het team biedt begeleiding aan kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Respect, vertrouwen en flexibiliteit zijn hierbij belangrijke waarden die InnZorg ziet als rode draad. Ook als je door omstandigheden niet meer weet waar je aan kunt kloppen voor passende hulp dan is InnZorg een spin in het web.

InnZorg heeft zich de afgelopen jaren gespecialiseerd in het bieden van begeleiding op maat aan mensen die weinig of geen vertrouwen meer hebben in de hulpverlening. Veelal hebben mensen jarenlange hulpverleningstrajecten doorlopen. Baas over eigen leven blijven en begeleiding ontvangen die passend wordt gemaakt binnen dit leven maken dat begeleiding succesvol kan zijn.

Specialisatie

InnZorg werkt vraaggericht, hierbij gaan we uit van de wensen en de behoeften van de cliënt. In basis werken we vanuit het 8 fasen model en bieden we begeleiding aan mensen een psychiatrische beperking. Tijdens de begeleiding wordt dagbesteding integraal ingezet als onderdeel van de begeleiding. Dit vindt niet plaats als vast programma waardoor er meer vraaggericht gewerkt kan worden en dagbesteding ingezet wordt als middel tot participatie en niet als doel. De begeleiding is opgesplitst in een 5-tal diensten. Deze diensten kunnen integraal ingezet worden.

8 fasen model De cliënt in beeld
Het samen in beeld brengen van de eigen kracht van de cliënt, in plaats van een focus op de beperking. Een krachtgerichte benadering maakt gebruik van het netwerk van de cliënt. De focus ligt op zo ‘normaal’ mogelijke activiteiten zoals bijvoorbeeld regulier werk of contact met buren. Het 8 fasen model werkt met 8 thema’s, te weten zingeving, wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, werk en activiteiten. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid vanuit de cliënt gestuurd door een vraaggericht aanbod vanuit InnZorg.

ASS coaching Jezelf en Elkaar begrijpen
Methode Wenning & Santana; AD(H)D een volwassen benadering. De methode beslaat zes leefgebieden (zoals planning, relaties, werk of dagbesteding) die met theorie en huiswerkopdrachten worden uitgediept voor cliënten die moeite hebben met het sociale begrip en de sociale intuïtie. We plaatsen onder deze noemer bijvoorbeeld: (Klassiek) autisme, Pdd-Nos, syndroom van Asperger, maar ook de aandachtstekortstoornissen ADHD/ADD. Het is mogelijk dat er naast deze beperking meerdere andere beperkingen zijn gediagnosticeerd.

Opvoedingsondersteuning Handvatten creëren
Opvoedingsondersteuning leert ouders veel praktische vaardigheden en het maakt ouders competenter. Ouders maken zelf hun eigen plan van aanpak en dat werkt in de praktijk heel goed. Opvoedingsondersteuning stimuleert ouders om te leren zelf problemen op te lossen en te leren omgaan met nieuwe opvoedsituaties. Opvoedingsondersteuning werkt met vijf basisprincipes: 1. Kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, 2. Kinderen laten leren door positieve ondersteuning, 3. Aansprekende discipline hanteren, 4. Realistische verwachtingen hebben van het kind, 5. Als ouder goed voor jezelf zorgen.

Zorgmijders model Als niets meer lukt
Een opsporings- en verwijsmodule voor de eerste lijn, het netwerk rondom een cliënt of bijvoorbeeld de wijkteams die cliënten door kunnen verwijzen die zorg mijden. Het kan zijn dat er zorgen bestaan over de cliënt. Via de opsporings- en verwijsmodule wordt voor bijvoorbeeld verwijzers duidelijk waar de cliënt die de zorg mijdt toch de begeleiding kan ontvangen die hij of zij nodig heeft. InnZorg is gespecialiseerd in vraaggerichte begeleiding. Flexibiliteit en eigen regie van de cliënt zijn hierin belangrijke pijlers.

Gezinsbegeleiding Een stabiele basis
Vraaggerichte, soms langdurige begeleiding gericht op een cliëntsysteem. Door middel van een hulpverleningsplan wordt er doelmatig gewerkt aan persoonlijke doelstellingen, door middel van methoden ingezet door de begeleider. Belangrijke pijlers hierbij zijn: systeemtheoretisch werken, werken aan eigen kracht en gebruik maken van het netwerk rondom het cliëntsysteem. Tevens wordt er gewerkt met het principe: één huishouden, één plan, één hulpverlener. Een hulpverlener pakt problematiek op alle leefgebieden op.

Studieondersteuning Net dat stukje extra
Scholen doen hun best om studenten met ASS en/of AH(H)D te begeleiden bij hun studie. Helaas kunnen zij niet meer bieden dan wat in redelijkheid van het onderwijs verwacht mag worden. InnZorg biedt net dat stukje extra ondersteuning wat nodig is om een student te laten slagen binnen het onderwijs en dus klaar te stomen voor de arbeidsmarkt. InnZorg begeleidt de student in het ordenen – structureren – plannen van de studie binnen de weekstructuur. Een goede planning is echter geen garantie voor de uitvoering van studie taken, een van de grootste problemen voor studenten met ASS en/of AD(H)D. InnZorg ziet ook toe op de uitvoering van deze planning. Studenten hebben de beschikking over een rustige studieplek.

Opleidingsniveau Medewerkers

MBO4, HBO, Academisch

Oostergrachtswal 119, 8921 AC Leeuwarden

Print Friendly, PDF & Email