Gemeentelijk toezicht op kwaliteitseisen. Hoe ziet dat eruit?

Op dinsdag 15 januari 2019 is er een themabijeenkomst voor leden en andere belangstellende kleinschalige zorgaanbieders over toezicht.

Veel zorgaanbieders hebben al te maken gehad met een toezichthouder vanuit de gemeente of vanuit de Inspectie IGZ. Voor de één viel het mee, voor de ander een onaangename verrassing.  Met deze voorlichting kun je je kennis en inzicht vergroten over dit thema.

Deze voorlichting / workshop geeft je een inkijkje in nut en noodzaak van de kwaliteitseisen die gemeenten afzonderlijk en collectief bij de inkoop van zorg stellen, het contractmanagement en het toezicht op deze kwaliteitseisen. Welke overwegingen, keuzes en dilemma’s spelen hierbij een rol? En hoe ziet dat toezicht er eigenlijk uit?

De voorlichting wordt gegeven door Hans Hellendoorn. Hij heeft zowel ervaring als inkoper en als toezichthouder. Er is ook volop ruimte om in alle openheid vragen te stellen en in gesprek met elkaar te  gaan.

Zie verder de uitnodiging en hoe je je kunt aanmelden Interactieve voorlichting over gemeentelijk toezicht

Geef een reactie