Eerstelijns Coöperatie Leeuwarden

Henry de Boer is aangesteld als directeur van de eerstelijns coöperatie in Leeuwarden. Henry de Boer (1972) is per direct aangetrokken als directeur voor de eerstelijns coöperatie in oprichting. De coöperatie stelt zich ten doel de (nog te verlenen) gemeentelijke opdracht rondom het vormen van sociale wijkteams in de komende twee jaar verder vorm te geven.

De Boer gaat de fundamenten voor de coöperatie leggen, zodat op 1 juli aanstaande deze
coöperatie daadwerkelijk operationeel is.

De Boer heeft een economische en financiële achtergrond en werkte de laatste jaren als
zelfstandig consultant. Hij is in die hoedanigheid in Leeuwarden verantwoordelijk geweest voor de opbouw van Kunstkade. “Ik ben erg betrokken bij de opgave waar het totale sociale domein voor staat. Ik geloof erin dat burgers met de juiste begeleiding veel meer zelf de regie terug kunnen pakken. Ik wil vanuit deze rol meewerken aan een nieuwe structuur om burgers daarin te ondersteunen”, aldus De Boer.

Vanuit Amaryllis zijn nu al vijf wijkteams actief. Daar komen nog voor de zomer twee wijkteams en een dorpenteam bij die onder de vlag van de coöperatie zullen worden samengesteld. Daarnaast wordt nu voor de coöperatie een stevig bedrijfsplan ontwikkeld en worden zaken die nodig zijn (statuten, toetredingsvoorwaarden, et cetera) om operationalisering per 1 juli mogelijk te maken verder uitgewerkt.
De Boer: “Ik zie kansen en mogelijkheden en ben me er tegelijkertijd van bewust dat dit een spannende tijd gaat worden. Ik heb er het volle vertrouwen in dat we deze klus gezamenlijk gaan klaren. Voor mij een nieuwe uitdaging waar ik veel zin in heb!”

Het initiatief tot het oprichten van een coöperatie voor Leeuwarden is eind 2013 genomen door bestuurders van vijf organisaties die nauw betrokken zijn bij en medewerkers leveren aan de huidige wijkteams. Deze partijen zijn:

Kees van Anken Zienn

Ernst Janssen Welzijn Centraal

Jeanette Nijland Bureau Jeugdzorg Friesland

Rensina van der Velde Mienskipssoarch

Hester van Gorkum MEE Friesland

Geef een reactie