De 4 Elementen

Postadres Bezoekadres
Groningerstreek 34 9871 PG, Stroobos Groningerstreek 34 9871 PG, Stroobos
Basisgegevens Contact
Rechtsvorm: V.O.F. Tel.: 06 21176043
KvK.: 01166819 Mail: info@de4elementen.nl

De 4 Elementen begeleidt mensen met afstand tot de arbeidsmarkt in alle zorgbehoeftes.

 

Onze deelnemers doen actief mee in de maatschappij waardoor leefbaarheid en de sociale integratie wordt vergroot.

 

Op basis van een individueel coachingstraject bieden wij 24-uurs begeleiding, ambulant wonen/ werken, logeeropvang, leer/re-integratietrajecten.

Daarnaast bieden we werkgelegenheid en ontspanning op onze camping, haven en multifunctioneel centrum aan onze deelnemers, dorpsgenoten en toeristen.

 

Wij zijn een kleinschalige organisatie die aansluit bij de vraag en wens van de deelnemer. Dit leidt tot ontwikkeling van eigen kracht en actief burgerschap.

Dit is de basis van een verbinding tussen deelnemers en de lokale bevolking.

 

Ontdek je talenten,

Groei!

En ontwikkel je in de samenleving…..

 

Wij gaan uit van de mogelijkheden van onze deelnemers !

Iedereen is van waarde en draagt bij aan het verantwoord en duurzaam ondernemen van De 4 Elementen.

 

Uniek is de verbinding die wij maken met zorg, WMO, ( passend) onderwijs ,bedrijfsleven, recreatie & toerisme en horeca.

 

Kortom een uniek en innovatief bedrijf!

 

Wij zijn DIN en ISO 9001:  gecertificeerd

Erkend leerbedrijf : Calibris en Aequor

 

Print Friendly, PDF & Email