Cliëntenstop Jeugd voor SDF

We zijn als bestuur deze week in overleg geweest met Sociaal Domein Fryslan. De aanleiding hiervoor was dat we binnenkort ons budgetplafond Jeugd zullen gaan overschrijden. SDFryslân heeft daarop per direct, met ingang van 1 juli a.s., een cliëntenstop afgekondigd. Er is tot onze grote spijt binnen SDF geen ruimte om het budgetplafond op te hogen. Concreet betekent dit dat we als Zorgcoöperatie geen nieuwe cliënten meer aan kunnen nemen. Dat is heel teleurstellend en spijtig voor cliënten die zorg van ons willen ontvangen. Nieuwe cliënten kunnen in principe alleen nog terecht bij zorgaanbieders die geen overschrijding hebben. Alleen voor schrijnende situaties, waarvoor geen oplossing voor handen is, wil SDF een uitzondering maken.

Voor onze huidige cliënten kan de zorg gewoon doorlopen, in ieder geval gedurende de looptijd van de beschikking. Wel moeten we een Plan van Aanpak maken met maatregelen om de budgetoverschrijding die zal gaan ontstaan op de lopende beschikkingen te voorkomen of te verminderen.

Let op: de cliëntenstop geldt niet voor gemeenten die zelf contracten jeugd sluiten: Heerenveen, Smallingerland, Weststellingwerf, Ooststellingwerf, Opsterland, Littensradeel en Sud West.

Geef een reactie