Categorie archief: Nieuws

Categorie voor nieuwsitems

9 oktober: Verantwoord omgaan met medicatie: training weet hoe je geeft en e-learningvoucher vooraf

Je cliënten of deelnemers gebruiken medicijnen op je locatie van dagbesteding, beschermd wonen of logeeropvang.  Je wilt heel graag weten wat wel en niet mag of moet maar je bent niet medisch opgeleid. Je weet het niet goed. Wie is waar eigenlijk verantwoordelijk voor? Hoe verloopt de samenwerking met artsen en apotheken? Met de ouders van minderjarigen? Hoe controleer je het medicijngebruik?

De landelijke training  van het Instituut voor verantwoord Medicijngebruik (IVM) wordt in company naar Friesland gehaald om Friese zorgaanbieders te scholen over dit onderwerp.  Voorafgaand aan de training volg je de e-learningcursus “Basiskennis medicijngebruik GGZ” (bij de prijs inbegrepen). De training is gebaseerd op de landelijke regels en er zijn accreditatiepunten mee te behalen. Na afloop van de training heb je antwoorden gekregen op je vragen! De training heeft een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers handvatten krijgen om hun collega’s zelfstandig verder te scholen.

DATUM woensdag 9-10-2018, aanvang 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur
PROGRAMMA 11.00 – 15.00 uur
VOOR WIE? Leden en niet- leden zorgaanbieders
KOSTEN Voor leden ZCN 50 euro, voor niet-leden 100 euro
LOCATIE De Fabriek Leeuwarden, James Wattstraat 4, Leeuwarden

AANMELDEN VIA HET BEDRIJFSBUREAU
I.v.m. de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel leden deel gaan nemen. Er is plaats voor 16 deelnemers. Geef je op vóór woensdag 18 september a.s. via secretariaat@zorgcooperatienoord.nl.  Geef daarbij meteen het kwaliteitsregister en je registratienummer door voor het bij laten schrijven van punten. Hierna ontvang je vouchercodes met inloginstructie voor de e-learningcursus.

Met vriendelijke groeten, de organisatie:
Joke Lerk – IVM-docent en apotheker
Hettie Zeilemaker – Zorgcoöperatie Noord16 september a.s. training signaleren van kindermishandeling, huiselijk geweld en gebruik van de vernieuwde Meldcode

Tijdens deze praktijkgerichte training leer je meer over het signaleren van kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Per 1 januari 2019 is de meldcode vernieuwd. De 5 stappen zijn hetzelfde, maar als zorgverlener werkt je meer samen met Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een nieuw afwegingskader in de meldcode. Hoe werkt de verbeterde meldcode? Welke nieuwe stappen kun je zetten om de mishandeling te stoppen i.s.m. Veilig Thuis?

Etty de Vries van Veilig Thuis Friesland zal de training verzorgen. De training is geaccrediteerd bij het SKJ (Stichting Kwaliteitsregister Jeugd) en levert je 4 punten op.

DATUM Maandag 16-09-2019 van 9.00 – 12.30 uur
VOOR WIE?
Leden en niet-leden zorgverleners
KOSTEN  50,00 euro voor leden, 80,00 euro voor niet-leden
LOCATIE Regiecentrum Bescherming en Veiligheid, Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden. Beneden in de hal word je opgehaald door Etty.

AANMELDEN VIA HET BEDRIJFSBUREAU
I.v.m. de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel leden en niet-leden er komen. Geef je op vóór dinsdag 10 september a.s. via secretariaat@zorgcooperatienoord.nl. Wil je nog een collega meenemen? Geef dan even door met hoeveel personen je komt.

Met vriendelijke groeten, de organisatie:
Etty de Vries – Regiecentrum Bescherming en Veiligheid – Veilig Thuis
Hettie Zeilemaker – Zorgcoöperatie Noord

Voorlichting over onafhankelijke clientondersteuning, vertrouwenspersonen en klachtenfunctionaris 5 september a.s.

Voorlichting is geschikt voor zorgaanbieders (leden en niet -leden van de zorgcoöperatie), gebiedsteammedewerkers en andere belangstellenden.

Datum: donderdag 5 september van 15.00 – 17.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Locatie: de Fabriek Leeuwarden, James Wattstraat 4 in Leeuwarden

Opgave voor 29 augustus via secretariaat@www.zorgcooperatienoord.nl

Waar kunnen úw cliënten terecht met met hun vragen, klachten of problemen over de zorg. Wat moet u geregeld hebben en wat is er al voor uw cliënten geregeld?Deze voorlichting biedt informatie over mogelijkheden en ook wettelijke verplichtingen rondom onafhankelijke ondersteuning voor cliënten bij vragen, klachten of problemen. Dit kan zowel gaan over een vertrouwenspersoon (Jeugdhulp), onafhankelijk cliëntondersteuner (Wmo, Wlz) en klachtenfunctionaris (Wkkgz). Aan bod komt:

  • Welk type onafhankelijke ondersteuning is er? Wat zijn verschillen tussen een vertrouwenspersoon, cliëntondersteuner en klachtenfunctionaris?
  • In welke wetten is onafhankelijke ondersteuning voor cliënten geregeld? Geldt dit ook voor mij?
  • Wat kan ik verwachten van de ondersteuner?
  • Hoe kan ik dit binnen mijn organisatie goed borgen?

Daarnaast is er voldoende ruimte voor het stellen van vragen. 
De voorlichting wordt verzorgd door Antsje Boersma (klachtenfunctionaris) en Tannie Peters (vertrouwenspersoon en onafhankelijk cliëntondersteuner) van Zorgbelang Fryslân. 

Hier de uitnodiging https://www.zorgcooperatienoord.nl/wp-content/uploads/05-09-2019-Voorlichting-over-clientondersteuning.pdf


Workshop over beschermingsmaatregelen 25 juni a.s.

De wereld van beschermingsmaatregelen is voor zorgverleners vaak complex. Je spreekt je cliënt natuurlijk maar wat als er een curator, mentor of bewindvoerder betrokken is bij je cliënt? Wat is dan je opstelling en hoe werk je samen zonder in een spagaat te komen. Eric van de Goot, jurist en advocaat, geeft toelichting aan de hand van praktijksituaties. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  1. Introductie curatele, mentorschap, bewindvoering en overige vertegenwoordiging van de cliënt. Wat, waarom, wie en hoe?
  2. Wat houdt wilsbekwaamheid en zelfbeschikkingsrecht in?
  3. Welk spanningsveld kan optreden tussen bescherming, wilsbekwaamheid en zorgverlening?
  4. Wat komt u als zorgverlener / behandelaar tegen in de praktijk?
  5. Wanneer leidt schending van de regels tot een (tuchtrechtelijke) klacht?

Voor

Zorgaanbieders, jeugdbeschermers en jeugdreclasseerders, gebiedsteams en gemeenten

Wanneer?

Dinsdag 25 juni 2019, 17.00 uur bij Tromptheater, Trompstaat 4a te Leeuwarden.

Programma

17.00 uur inloop, soep en brood (voor eigen rekening)

17.30 uur – 19.00 uur thema

Aanmelden via bedrijfsbureau

In verband met de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel belangstellenden er komen. Je kunt je opgeven voor 18 juni a.s. via secretariaat@www.zorgcooperatienoord.nl. Wil je nog een collega meenemen, geef dan even door met hoeveel personen je komt.

Organisatie:

Eric van der Goot, Rotshuizen Geense Advocaten

Hettie Zeilemaker (Zorgcoöperatie Noord, 06 10203534)

Nog plek vrij! Workshop ‘Eigen regie van wie!? donderdag 16 mei voor zorgverleners

Het doel van de workshop is om in te tunen op de twee kanten van de Eigen Regie medaille. Concreet gaan we in op de volgende vragen:
1. Hoe kan ik de Eigen Regie van de cliënt vanuit het ‘gekanteld werken’ nog meer versterken? De focus ligt bij het (nog meer) benutten van de leefomgeving/netwerk van de cliënt.
2. Hoe houd ik zelf de regie -als professional/zelfstandige- over mijn eigen werk (en inkomsten) terwijl ik mezelf ‘minder nodig moet maken’ volgens het ‘gekanteld werken’?

Tijdens de workshop ‘Eigen regie van wie?!’ gaan we dieper in op bovenstaande vragen. We gaan in gesprek over bij deelnemers levende uitdagingen en dilemma’s rond het versterken van de regie van de cliënt en je eigen regie. We onderzoeken over wiens regie het gaat, hoe je anderen (bv. het netwerk, de buurt) ‘aanzet’ tot meer Eigen Regie en ‘eigen oplossingen’ en wat Eigen Regie voor jezelf als professional -en zelfstandige- betekent.

Workshopleider is Chantal van Arensbergen,  zelfstandig consultant, voorheen werkzaam bij Movisie.

Datum: donderdag 16 mei 2019, van 13.00 – 17.00 uur, inloop vanaf 12.30 uur, locatie Tromptheater / Noordvlietzaal, Noordvliet 10, Leeuwarden. De workshop is gratis voor leden en voor niet-leden 50 euro.

I.v.m. de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel deelnemers er komen. Geef je op vóór donderdag 9 mei a.s. via secretariaat@www.zorgcooperatienoord.nl.  Gratis Workshop AD(H)D en ASS Van Begrijpen naar Begeleiden 20 maart

Deze workshop geeft je inzicht in de werking van het brein wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. De workshop is geschikt voor iedereen die met de doelgroep AD(H)D en /of ASS werkt.

De workshop wordt gegeven door Ellis ten Have. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van onderwijs en AD(H)D en/of ASS. Ellis begeleidt studenten van het MBO, HBO en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ondersteunt ze docenten in het aanscherpen van hun pedagogisch didactisch repertoire.

Bekijk hier de uitnodiging en de wijze van aanmelden
20-03-2019 Workshop over AD(H)D en ASS

Uitnodiging workshop 19 februari He dat is gek, een blinde vlek

He dat is gek, een blinde vlek
Deze workshop is bedoeld voor begeleiders van mensen met een beperking. Het is een workshop om je ogen te openen voor blinde vlekken in je werk. Ben je je bewust van wat je doet en waarom? Wat vind je gek of normaal en wat niet? Durf jij vragen te stellen en gewoontes te doorbreken? Vind je het gewoon dat de begeleiding bijvoorbeeld bepaalt wat er gegeten wordt? Of dat er aparte toiletten zijn voor cliënten en begeleiders?

Het volgen van de workshop opent je blik en kan je helpen om vaste gewoonten en normen te bespreken en desgewenst te veranderen. Deze workshop wordt uitgevoerd in het kader van de landelijke Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg “Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit”. De workshop wordt gegeven samen met ervaringsdeskundigen.

Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 13.00-15.00 uur

Zie hier de uitnodiging: 19-02-2019 Workshop He dat is gek, een blinde vlek

Gemeentelijk toezicht op kwaliteitseisen. Hoe ziet dat eruit?

Op dinsdag 15 januari 2019 is er een themabijeenkomst voor leden en andere belangstellende kleinschalige zorgaanbieders over toezicht.

Veel zorgaanbieders hebben al te maken gehad met een toezichthouder vanuit de gemeente of vanuit de Inspectie IGZ. Voor de één viel het mee, voor de ander een onaangename verrassing.  Met deze voorlichting kun je je kennis en inzicht vergroten over dit thema.

Deze voorlichting / workshop geeft je een inkijkje in nut en noodzaak van de kwaliteitseisen die gemeenten afzonderlijk en collectief bij de inkoop van zorg stellen, het contractmanagement en het toezicht op deze kwaliteitseisen. Welke overwegingen, keuzes en dilemma’s spelen hierbij een rol? En hoe ziet dat toezicht er eigenlijk uit?

De voorlichting wordt gegeven door Hans Hellendoorn. Hij heeft zowel ervaring als inkoper en als toezichthouder. Er is ook volop ruimte om in alle openheid vragen te stellen en in gesprek met elkaar te  gaan.

Zie verder de uitnodiging en hoe je je kunt aanmelden Interactieve voorlichting over gemeentelijk toezicht

Nog 7 plaatsen vrij voor de training vernieuwde meldcode

Voor de training van 5 november speciaal voor wmo aanbieders zijn nog zeven plaatsen vrij. Aanmelden kan nog tot donderdag 1 november 13.00 uur.

Tijdens deze praktijkgerichte training speciaal voor wmo aanbieders leer je meer over het signaleren van kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Hoe doe je de kindcheck bijvoorbeeld als je met volwassenen werkt? Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. De 5 stappen blijven hetzelfde, maar het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een splinternieuw afwegingskader in de meldcode. Hoe werkt de verbeterde meldcode? Welke nieuwe stappen kun je zetten om de mishandeling te stoppen i.s.m. Veilig Thuis? Etty de Vries van Veilig Thuis Friesland zal de training verzorgen. Voor het bijwonen van deze training wordt een certificaat afgegeven. Gemeenten houden toezicht op wmo zorgaanbieders als het gaat om de meldcode.

Lees hoe je je aanmeldt in onderstaande uitnodiging

Training vernieuwde meldcode voor wmo 05-11-2018

Workshop over A(D)HD en ASS 10 oktober ook voor niet leden en gratis

Deze workshop geeft je inzicht in de werking van het brein wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. De workshop is geschikt voor iedereen die met de doelgroep AD(H)D en /of ASS werkt. Bekijk hier de volledige uitnodiging Workshop over AD(H)D en ASS 10-10-2018

De workshop wordt gegeven door Ellis ten Have. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van onderwijs en AD(H)D en/of ASS. Ellis begeleidt studenten van het MBO, HBO en de Rug. Daarnaast ondersteunt ze docenten in het aanscherpen van hun pedagogisch didactisch repertoire.

Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: De Fabriek Leeuwarden