Categorie archief: Nieuws

Categorie voor nieuwsitems

Gratis Workshop AD(H)D en ASS Van Begrijpen naar Begeleiden 20 maart

Deze workshop geeft je inzicht in de werking van het brein wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. De workshop is geschikt voor iedereen die met de doelgroep AD(H)D en /of ASS werkt.

De workshop wordt gegeven door Ellis ten Have. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van onderwijs en AD(H)D en/of ASS. Ellis begeleidt studenten van het MBO, HBO en de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast ondersteunt ze docenten in het aanscherpen van hun pedagogisch didactisch repertoire.

Bekijk hier de uitnodiging en de wijze van aanmelden
20-03-2019 Workshop over AD(H)D en ASS

Uitnodiging workshop 19 februari He dat is gek, een blinde vlek

He dat is gek, een blinde vlek
Deze workshop is bedoeld voor begeleiders van mensen met een beperking. Het is een workshop om je ogen te openen voor blinde vlekken in je werk. Ben je je bewust van wat je doet en waarom? Wat vind je gek of normaal en wat niet? Durf jij vragen te stellen en gewoontes te doorbreken? Vind je het gewoon dat de begeleiding bijvoorbeeld bepaalt wat er gegeten wordt? Of dat er aparte toiletten zijn voor cliënten en begeleiders?

Het volgen van de workshop opent je blik en kan je helpen om vaste gewoonten en normen te bespreken en desgewenst te veranderen. Deze workshop wordt uitgevoerd in het kader van de landelijke Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg “Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit”. De workshop wordt gegeven samen met ervaringsdeskundigen.

Locatie: Leeuwarden
Tijdstip: 13.00-15.00 uur

Zie hier de uitnodiging: 19-02-2019 Workshop He dat is gek, een blinde vlek

Gemeentelijk toezicht op kwaliteitseisen. Hoe ziet dat eruit?

Op dinsdag 15 januari 2019 is er een themabijeenkomst voor leden en andere belangstellende kleinschalige zorgaanbieders over toezicht.

Veel zorgaanbieders hebben al te maken gehad met een toezichthouder vanuit de gemeente of vanuit de Inspectie IGZ. Voor de één viel het mee, voor de ander een onaangename verrassing.  Met deze voorlichting kun je je kennis en inzicht vergroten over dit thema.

Deze voorlichting / workshop geeft je een inkijkje in nut en noodzaak van de kwaliteitseisen die gemeenten afzonderlijk en collectief bij de inkoop van zorg stellen, het contractmanagement en het toezicht op deze kwaliteitseisen. Welke overwegingen, keuzes en dilemma’s spelen hierbij een rol? En hoe ziet dat toezicht er eigenlijk uit?

De voorlichting wordt gegeven door Hans Hellendoorn. Hij heeft zowel ervaring als inkoper en als toezichthouder. Er is ook volop ruimte om in alle openheid vragen te stellen en in gesprek met elkaar te  gaan.

Zie verder de uitnodiging en hoe je je kunt aanmelden Interactieve voorlichting over gemeentelijk toezicht

Nog 7 plaatsen vrij voor de training vernieuwde meldcode

Voor de training van 5 november speciaal voor wmo aanbieders zijn nog zeven plaatsen vrij. Aanmelden kan nog tot donderdag 1 november 13.00 uur.

Tijdens deze praktijkgerichte training speciaal voor wmo aanbieders leer je meer over het signaleren van kindermishandeling, oudermishandeling en huiselijk geweld. Hoe doe je de kindcheck bijvoorbeeld als je met volwassenen werkt? Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. De 5 stappen blijven hetzelfde, maar het wordt een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute of structurele onveiligheid. Om te bepalen of daar sprake van is, gebruiken professionals een splinternieuw afwegingskader in de meldcode. Hoe werkt de verbeterde meldcode? Welke nieuwe stappen kun je zetten om de mishandeling te stoppen i.s.m. Veilig Thuis? Etty de Vries van Veilig Thuis Friesland zal de training verzorgen. Voor het bijwonen van deze training wordt een certificaat afgegeven. Gemeenten houden toezicht op wmo zorgaanbieders als het gaat om de meldcode.

Lees hoe je je aanmeldt in onderstaande uitnodiging

Training vernieuwde meldcode voor wmo 05-11-2018

Workshop over A(D)HD en ASS 10 oktober ook voor niet leden en gratis

Deze workshop geeft je inzicht in de werking van het brein wanneer er sprake is van een ontwikkelingsstoornis. De workshop is geschikt voor iedereen die met de doelgroep AD(H)D en /of ASS werkt. Bekijk hier de volledige uitnodiging Workshop over AD(H)D en ASS 10-10-2018

De workshop wordt gegeven door Ellis ten Have. Haar expertise ligt o.a. op het gebied van onderwijs en AD(H)D en/of ASS. Ellis begeleidt studenten van het MBO, HBO en de Rug. Daarnaast ondersteunt ze docenten in het aanscherpen van hun pedagogisch didactisch repertoire.

Tijdstip: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: De Fabriek Leeuwarden

Voorlichting over Niet Aangeboren Hersenletsel 9 oktober ook voor niet-leden en gratis

Deze voorlichting  voor leden en niet-leden van NAH zorg geeft inzicht in de werking van het brein bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). De volledige uitnodiging vind je hier Voorlichting over NAH 09-10-2018

Aan de orde komt:

 • Wat is NAH?
 • Welke vormen van NAH zijn er?
 • De werking van het brein, wat weten we?
 • De impact van NAH
 • Begeleiding aan getroffenen en naasten
 • Omgaan met mensen met NAH

Tijdstip: 19.30 uur-21.00 uur. Locatie volgt.

Uitnodiging themabijeenkomst dinsdag 19 juni 2018 over curatele, mentorschap en bewindvoering

Curatele, mentorschap en bewindvoering, hoe zit dat?

De wereld van beschermingsmaatregelen is voor zorgverleners vaak complex. Je spreekt je cliënt natuurlijk maar wat als er een curator, mentor of bewindvoerder betrokken is bij je cliënt? Wat is dan je opstelling en hoe werk je samen zonder in een spagaat te komen. Eric van de Goot, jurist en advocaat, geeft toelichting aan de hand van praktijksituaties. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 1. Introductie curatele, mentorschap, bewindvoering en overige vertegenwoordiging van de cliënt. Wat, waarom, wie en hoe?
 2. Wat houdt wilsbekwaamheid en zelfbeschikkingsrecht in?
 3. Welk spanningsveld kan optreden tussen bescherming, wilsbekwaamheid en zorgverlening?
 4. Wat komt u als zorgverlener / behandelaar tegen in de praktijk?
 5. Wanneer leidt schending van de regels tot een (tuchtrechtelijke) klacht?

Voor
Zorgaanbieders, leden en niet-leden, gebiedsteams en gemeenten.

 Wanneer?
Dinsdag 19 juni, 17.00 uur bij Tromptheater, Trompstaat 4a te Leeuwarden.

Programma
17.00 uur inloop, soep en brood (voor eigen rekening)
17.30 uur – 19.00 uur thema

Aanmelden via bedrijfsbureau
In verband met de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel belangstellende er komen. Je kunt je opgeven voor 12 juni a.s. via secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu. Wil je nog een collega meenemen, geef dan even door met hoeveel personen je komt.

Organisatie
Eric van der Goot, Rotshuizen Geense Advocaten
Hettie Zeilemaker (ZCN, 06 10203534)

Uitnodiging inspiratiesessie 15 januari 2018 Branchevereniging Kleinschalige Zorg

Beste leden, belangstellenden en relaties van BVKZ,

Tijdens de ALV van 30 november jongstleden hebben we de plannen van de BVKZ voor 2018 uiteengezet. Eén van de onderwerpen was de organisatie van workshops en interactieve bijeenkomsten voor leden, niet-leden en andere belangstellenden of stakeholders. Doelen van de bijeenkomsten zijn onder andere:

• Platform voor ontmoeting
• (niet)-leden meenemen in ontwikkelingen
• Deskundigheidsbevordering
• Kennis en best practices delen
• Verbinding en toegevoegde waarde richting leden bieden.

In januari 2018 trappen we af met regionale inspiratiebijeenkomsten. Wij nodigen u van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. We willen graag met u in gesprek over de verschillende onderwerpen, en horen graag uw verhalen. Waar loopt u tegenaan en/of ervaart u knelpunten? Welke ervaringen en best practices wilt u met ons en delen? Met welke vragen loopt u rond?
Onderwerpen Tijdens iedere bijeenkomst komen dezelfde onderwerpen aan bod:

 1. Effecten regeerakkoord
 2. Diverse ontwikkelingen (algemeen): PGB, Inkoop en wat er verder nog speelt
 3. Belangrijke (nieuwe) wetten in 2018, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG – Privacywet)
 4. Jaarverantwoording zorg

Uiteraard is het ook mogelijk jullie eigen onderwerpen in te brengen.

Waar en wanneer Datum Waar Locatie / contactgegevens
15 januari 2018 Leeuwarden Tromp Theater – M.H. Trompstraat 4a, 8921 GH Leeuwarden

25 januari 2018 Wanssum Zorgboerderij De Lindehof, Meerloseweg 5, 5861 AB Wanssum

De tijdsindeling is als volgt:

18.30 uur Inloop met de mogelijkheid van catering
19.00 uur Start van het programma
21.00 uur Afsluiting van het programma

Uitnodiging Inspiratiebijeenkomst
Aanmelden In verband met de zaalgrootte en de catering verzoeken wij u om u aan te melden via info@bvkz.nl onder vermelding van ‘Inspiratiesessie’ en de datum van uw aanwezigheid. Wilt u iemand introduceren of hebt u relaties voor wie deze bijeenkomst ook interessant is? Dan kunt u deze uitnodiging doorsturen met het verzoek om aan te melden op dezelfde manier. Of u stuurt ons een lijstje met namen en mailadressen, dan zorgen wij dat de uitnodiging aan die relatie(s) wordt verstuurd. Wij hopen u graag te ontmoeten en met u in gesprek te gaan tijdens één van de komende inspiratiesessies. Wij zien uw aanmelding via info@bvkz.nl graag tegemoet.

Met vriendelijke groet, Mark van Barschot Rolf Mous Directie BVKZ