Dienstverlener

Declareren en verantwoorden

Werkzaamheden

 • Beschikkingen verwerken in qurentis
 • Facturen per periode controleren  op juistheid
 • Facturen declareren bij gemeenten
 • Zorguren aanleveren bij CAK i.v.m. de eigen bijdrage
 • Productiegegevens per kwartaal opstellen t.b.v. uitvraag gemeenten
 • Productiegegevens per jaar opstellen t.b.v. accountantscontrole
 • Ondersteuning en probleemoplossing

Pakket 1.             Volledige en structurele ondersteuning t/m uitbetalingen.
Prijs voor leden: vooreerst voor WMO en Jeugd 7% per factuur inclusief BTW.

Voor Beschermd Wonen 2% per factuur inclusief BTW.

Pakket 2.             Structurele ondersteuning. Je wilt graag dat de standaardwerkzaamheden worden verzorgd voor jou op maat. Hiervoor leent ZCN een medewerker uit, ervaren in zorgadministratie. Hiervoor wordt een uitleencontract opgesteld.

Prijs: 45,- euro per uur ex. voor leden, 55,- euro per uur ex. voor niet-leden

Pakket 3.             Incidentele ondersteuning. Je doet het declareren en facturen zelf maar wil graag eens advies of controle van buitenaf. Het kan ook zijn dat je kampt met een niet voorziene piekbelasting of ziekte van personeel  waarvoor je snel vervanging zoekt. Wil je dat je personeel getraind wordt in declareren en verantwoorden? Ook daarvoor leent ZCN een medewerker uit, ervaren in zorgadministratie. Hiervoor wordt een uitleencontract opgesteld.

Prijs: 45,- euro per uur ex. voor leden, 55,- euro per uur ex voor niet-leden. Verzoeken van leden gaan voor bij schaarste.

Wie                        Corina Kuipers / Gea Jillings

Beschikbaarheid: 4 uur per week

Boekhouden

Werkzaamheden

 • Inkomende facturen inboeken (inkoopboek)
 • Uitgaande facturen opstellen, inboeken en versturen
 • Bankrekeningsmutaties verwerken
 • Betalingen voorbereiden
 • Debiteurenadministratie (openstaande facturen behandelen)

Niet: belastingen en jaarrekening

Pakket 1.             Volledige bedrijfsboekhouding door ZCN in combinatie met Van Wieren & Vellinga (accountantskantoor). Inclusief  afhandeling belastingen en jaarrekening. Veilige verwerking met boekhoudprogramma Twinfield en scanprogramma Basecom.

Totaalprijs: nog te bepalen
Ingangsdatum: is nog in ontwikkeling.

Pakket 2.             Structurele ondersteuning. Ongeacht het pakket wat je gebruikt voor je boekhouding wil je graag dat de standaardwerkzaamheden worden verzorgd voor jou op maat. Hiervoor leent ZCN een financieel medewerker uit. Hiervoor wordt een uitleencontract opgesteld.

Prijs: 45,- euro per uur ex. voor leden, 55,- euro per uur ex. voor niet-leden

Pakket 3.             Incidentele ondersteuning. Je doet de boekhouding zelf maar wilt iemand die even met je meekijkt. Het kan ook zijn dat je kampt met een niet voorziene piekbelasting of ziekte van personeel waarvoor je tijdelijk een oplossing zoekt. ZCN leent hiervoor een financieel medewerker uit. Hiervoor wordt een uitleencontract opgesteld.

Prijs: 45,- euro per uur ex. voor leden, 55,- euro per uur ex. Verzoeken van leden gaan voor bij schaarste.

Wie                       Gea Jilllings

Maximale beschikbaarheid: 8 uur per week per 1 september 2019

Vangnet bij ziekte of uitval

Je bent door omstandigheden niet in staat je kleinschalige zorgbedrijf te runnen. Voor je cliënten heb je een vervangend zorgverlener gevonden. Maar wie neemt dan de zakelijke kant voor jou waar en zorgt dat je bedrijfsvoering door blijft gaan? Je hebt geen tijd voor uitgebreide selectie en aanstellings- en opzegformaliteiten en wilt  dat de continuïteit zo snel mogelijk wordt geborgd. Het bedrijfsbureau kan jou als lid in deze situatie bij wijze van vangnet ontzorgen tegen een kostendekkend tarief. Het uitgangspunt is dat twee derde van de inzet nodig is voor de zorgadministratie en één derde voor de aansturing van het geheel.

Werkzaamheden in overleg.

Prijs                       55,- euro  per uur ex voor leden

Wie                        Corina Kuipers / Gea Jilllings / Hettie Zeilemaker (aansturing)

Maximale beschikbaarheid: 6 uur per week

Professionele ondersteuning bij calamiteiten

Calamiteiten zijn niet altijd te voorkomen en hebben een grote impact op je klanten, je contractgever, de omgeving en politiek en je personeel. M.a.w. het vraagt van jou als eindverantwoordelijke  om een acute aansturing van een complexe crisissituatie die een paar maanden zal gaan duren. Je zult veel in werking moeten zetten, overleggen, coördineren, communiceren en zorgen dat acties opgevolgd worden. Mogelijk moet je ook intern onderzoek in werking stellen.

Voor kleinschalige zorgondernemers is het lastig om in je eentje deze situatie het hoofd te bieden. Je ontvangt graag bijstand van een ervaren professional met ruime ervaring in het managen van crisissen en calamiteiten in de (jeugd)zorg.

Prijs                       75,- euro per uur ex. voor leden, 90,- euro per uur voor niet-leden

Wie                       Hettie Zeilemaker

Beschikbaarheid: 4 uur per week

Print Friendly, PDF & Email