Hoofdaannemer voor leden

Zorgcoöperatie Noord (ZCN) heeft met enkele gemeenten wmo contracten afgesloten. Sommige leden willen liever als onderaannemer zorg verlenen dan een eigen contract aangaan. Deze leden kunnen een onderaannemingsovereenkomst afsluiten met ZCN.

Een voorwaarde voor lidmaatschap is het hebben van een goed werkend kwaliteitssysteem. Een voorwaarde voor onderaannemerschap is het voldoen aan de contractuele (gemeentelijke) verplichtingen. Op beide ziet ZCN toe. Daarnaast gaat ZCN bij nieuwe wmo contracteringsrondes vinger aan pols houden bij de zorgtrajecten van onderaannemers aan cliënten door deze op hoofdlijnen te volgen.

Huidige contracten met gemeenten Noardeast Fryslan / OWO gemeenten / Sudwest Fryslan / Fryske Marren. Er is op dit moment ingeschreven bij Noardwest Fryslan maar nog niet gecontracteerd.

Het hoofdaannemerschap is inclusief declareren en verantwoorden. Deze werkzaamheden bestaan uit:
• Beschikkingen verwerken in qurentis
• Facturen per periode controleren op juistheid
• Facturen declareren bij gemeenten
• Zorguren aanleveren bij CAK i.v.m. de eigen bijdrage
• Productiegegevens per kwartaal opstellen t.b.v. uitvraag gemeenten
• Productiegegevens per jaar opstellen t.b.v. accountantscontrole
• Ondersteuning en probleemoplossing
• Betalingen aan onderaannemer voorbereiden en verrichten
• Debiteurenadministratie (openstaande facturen behandelen)

Het toezicht van de hoofdaannemer bestaat uit minimaal jaarlijks een contractgesprek op basis van de onderaanneming en het volgen van ieder cliënttraject op hoofdlijnen.

Prijs 10% per factuur.

Print Friendly, PDF & Email