Coöperatieve vereniging

Zorgcoöperatie Noord is een vereniging van kleinschalige zorgverleners met een collectief bedrijf. In dat bedrijf worden zorgzaken geregeld, vaak met als doel  leden ontzorgen en hen helpen ontwikkelen.

De coöperatieve vereniging is er in eerste instantie de belangen van de leden te dienen. Er is geen winstdoelstelling. De leden bepalen op democratische wijze wat de coöperatie voor ze moet doen om meerwaarde te realiseren. Er is compact bedrijfsbureau, een betaald bestuur en een Raad van Toezicht die zowel de vereniging alsook het bedrijfsmatige deel dient.

Ook treedt Zorgcoöperatie Noord op als regionale belangenbehartiger van kleinschalig ondernemerschap.

De diensten van  de vereniging bestaan uit:

  • Verbindingen leggen op maat tussen individuele leden
  • Groepsgerichte uitwisseling ondersteunen
  • Themabijeenkomsten en workshops organiseren (zie volgend submenu)
  • Relevant nieuws verspreiden
  • Belangen behartigen en signalen bundelen
  • Profilering kleinschalige zorg op zorgmarkten
  • Toezien op kwaliteit
  • Beschikken over een goed netwerk van specialisten en adviseurs
  • Gezamenlijk inkoop of inhuur organiseren

De diensten van het collectieve bedrijf worden in de andere submenus beschreven.

Print Friendly, PDF & Email