Administratief Medewerker

Profielschets

Functienaam: Administratief Medewerker

Algemene informatie

Naam instelling : Zorgcoöperatie Noord U.A.
Postadres : Postbus 2669, 8901 AD Leeuwarden
Functie : Administratief Medewerker

Kern van de functie

De Administratief Medewerker is verantwoordelijk voor de administratieve orde in de werkorganisatie van de Zorgcoöperatie

Plaats in de organisatie

De Administratief Medewerker valt onder de verantwoordelijkheid van de coördinator en valt onder de eindverantwoordelijkheid van het bestuur.

Taken in hoofdlijnen

  1. Clientadministratie: is verantwoordelijk voor een correcte administratie van cliëntgegevens.
  2. Ledenadministratie: is verantwoordelijk voor een correcte administratie van de leden binnen de ZCN.
  3. Bereikbaarheid: beoordeelt de urgentie van verzoeken op organisatieniveau en bepaalt of en naar wie moet worden doorverwezen zodat vragen tijdig, effectief en met zo min mogelijk belasting van de bestuurders worden beantwoord.
  4. Agenda: stelt prioriteiten tussen urgentie en belang van afspraken op organisatieniveau zodat werktijd effectief wordt benut en de voortgang van belangrijke zaken is gewaarborgd.
  5. Correspondentie: verzamelt voldoende informatie om tot juiste inhoudelijke formuleringen te komen en waarborgt de tijdigheid en voortgang van de correspondentie.
  6. Vergaderorganisatie: Beoordeelt wanneer vergaderingen moeten plaatsvinden, welke betrokkenen en welke inhoudelijke stukken zijn benodigd zodat de vooraarden voor een effectieve vergadering zijn gewaarborgd.
  7. Poststukken: Verkrijgt inzicht in de inhoud van de poststukken zodat kan worden ingeschat welke persoon de post kan afhandelen en distribueert de poststukken tijdig.
  8. Documentatie: Verkrijgt inzicht in de beoogde doelen van de documentatie en de te verwerken informatie zodat waar nodig administratieve ondersteuning kan worden verleend en de volledigheid en juistheid van de documentatie is gewaarborgd.
  9. De Administratief Medewerker is op de hoogte van de wet – en regelgeving omtrent geheimhoudingsplicht en handelt hiernaar.

Deskundigheid

Kennis van administratieve en secretariële processen op minimaal MBO-4 niveau
Kennis van geautomatiseerde tekstverwerking- en informatiesystemen.
Kennis van de werkprocessen en het relatienetwerk van de zorgcooperatie.
Sociale vaardigheid voor het contact met belangrijke relaties van de zorgcooperatie, het telefonisch afhandelen van verzoeken, het wijzigen van afspraken en het afstemmen van tijden en data voor vergaderingen.
Uitdrukkingsvaardigheid voor het formuleren van correspondentie, het informeren van belanghebbende en het formuleren van documentatie.

Wat biedt de Zorgcoöperatie

Een prettige werksfeer, een open deur mentaliteit, nauwgezet werken en willen leren van elkaar. Een werkomgeving waarin met enthousiasme, toewijding en creativiteit wordt gewerkt. Een omgeving waarin nieuwe ontwikkelingen worden omarmd als nieuwe kansen.

Arbeidscontract

Aantal contractuele uren : 0,6 FTE met mogelijkheden tot groei
Salariëring: conform zwaarte van de functie en ervaring.
Werklocatie: Leeuwarden

Wat vragen we aan werkervaring?

Ervaring met automatiseringsprogramma’s

Hoe reageren?

Sollicitaties kunnen gestuurd worden vóór 27 januari 2016 naar: zie postadres of per mail naar secretariaat@www.d1843054-23437.allisp.eu

In week 5 en 6 worden de sollicitatiegesprekken gevoerd door leden / bestuursleden (sollicitatiecommissie)

Voor informatie over de Zorgcoöperatie kun je contact opnemen met: een bestuurslid of Annie Bremer, huidige projectleider via het ZCN secretariaat
Telefoon 058 – 20 30 140 of 058 -29 90 250