9 oktober: Verantwoord omgaan met medicatie: training weet hoe je geeft en e-learningvoucher vooraf

Je cliënten of deelnemers gebruiken medicijnen op je locatie van dagbesteding, beschermd wonen of logeeropvang.  Je wilt heel graag weten wat wel en niet mag of moet maar je bent niet medisch opgeleid. Je weet het niet goed. Wie is waar eigenlijk verantwoordelijk voor? Hoe verloopt de samenwerking met artsen en apotheken? Met de ouders van minderjarigen? Hoe controleer je het medicijngebruik?

De landelijke training  van het Instituut voor verantwoord Medicijngebruik (IVM) wordt in company naar Friesland gehaald om Friese zorgaanbieders te scholen over dit onderwerp.  Voorafgaand aan de training volg je de e-learningcursus “Basiskennis medicijngebruik GGZ” (bij de prijs inbegrepen). De training is gebaseerd op de landelijke regels en er zijn accreditatiepunten mee te behalen. Na afloop van de training heb je antwoorden gekregen op je vragen! De training heeft een train-de-trainer opzet, zodat de deelnemers handvatten krijgen om hun collega’s zelfstandig verder te scholen.

DATUM woensdag 9-10-2018, aanvang 11.00 uur, inloop vanaf 10.30 uur
PROGRAMMA 11.00 – 15.00 uur
VOOR WIE? Leden en niet- leden zorgaanbieders
KOSTEN Voor leden ZCN 50 euro, voor niet-leden 100 euro
LOCATIE De Fabriek Leeuwarden, James Wattstraat 4, Leeuwarden

AANMELDEN VIA HET BEDRIJFSBUREAU
I.v.m. de voorbereidingen willen we graag weten hoeveel leden deel gaan nemen. Er is plaats voor 16 deelnemers. Geef je op vóór woensdag 18 september a.s. via secretariaat@zorgcooperatienoord.nl.  Geef daarbij meteen het kwaliteitsregister en je registratienummer door voor het bij laten schrijven van punten. Hierna ontvang je vouchercodes met inloginstructie voor de e-learningcursus.

Met vriendelijke groeten, de organisatie:
Joke Lerk – IVM-docent en apotheker
Hettie Zeilemaker – Zorgcoöperatie NoordGeef een reactie