In Liquidatie

Welkom op de website van Zorgcoöperatie Noord UA. De Friesland brede coöperatie is in 2013 opgericht en heeft 7 jaar lang  de belangen van haar leden- een diverse groep van kleinschalige zorgaanbieders- behartigd. De coöperatie is opgericht om samen sterk te staan na de decentralisatie van het Sociaal Domein richting gemeenten. In de jaren die volgden is Zorgcoöperatie Noord tevens hoofdaannemer geweest voor haar leden. Doordat de wijze van contracteren van gemeenten ondertussen sterk is veranderd en leden zelfstandig contracteren of heel lokaal gaan samenwerken wordt er minder gebruik gemaakt van de provinciale coöperatie. Daarom hebben de leden op 15 oktober 2019 besloten Zorgcoöperatie Noord per 31-12-2020 te ontbinden. In 2020 is gestart met de afbouw. Mocht u contact willen met ons dan blijft dat het hele jaar mogelijk. Zie submenu contact.

Print Friendly, PDF & Email